POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE
POLISH VACUUM SOCIETY

Home
Aktualności
Statut
Informacje
Członkowie wspierający
Konferencje
Konkurs im.
J. Groszkowskiego
Biuletyny PTP
NEWSLETTER
Wspomnienia
Linki
ENGLISH SUMMARY
V Szkoła Techniki Próżniowej

Konkurs o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego

Statut PTP

Próżnia na dworze króla Władysława

Polska elektronika próżniowa wczoraj i dziś (pdf ~15MB)

Vacuum challenges and sollutions (pdf ~10MB)Ostatnia modyfikacja:
4-7-2016


PTP

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP) jest popularyzowanie nauki, techniki i zastosowań próżni w różnych dziedzinach życia, jak również pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy placówkami naukowymi i zakładami produkcyjnymi oraz specjalistami z tej dziedziny w kraju i zagranicą.

Działalność PTP obejmuje:

  • rozpowszechnianie w kraju wiedzy o reprezentowanej dziedzinie poprzez publikacje, odczyty i konferencje naukowe,
  • reprezentowanie PTP poprzez udział w zjazdach i konferencjach międzynarodowych oraz przedstawianie na nich krajowego dorobku z nauki techniki i zastosowań próżni,
  • organizowanie wystaw i konkursów (w tym konkursu im. prof. Janusza Groszkowskiego) popularyzujących tę dziedzinę,
  • współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze,
  • pomoc w opracowaniu i opiniowaniu norm, projektów, planów i przepisów z dziedziny próżni i jej zastosowań,
  • wspieranie producentów sprzętu próżniowego w nowoczesnym rozwoju ich produkcji,
  • reprezentowanie interesów i opinii członków PTP wobec władz, instytucji oraz innych stowarzyszeń technicznych i naukowych.
 
@2016 PTPWebmaster