Opublikowano

Wspomnienie o prof. Wojciechu Czarczyńskim

Prof. dr hab. inż. Wojciech Czarczyński (ur. 17.04.1933 r. w Poznaniu jako syn zawodowego oficera garnizonu w Gnieźnie). Po wybuchu wojny znalazł się w Ostrowie Wlkp., gdzie spędził lata okupacji i pierwsze lata po wojnie. W 1951 r. został studentem Oddziału Słaboprądowego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. W połowie trzeciego roku studiów przeniósł się na Wydział Łączności PWr, gdzie został jednym z pierwszych studentów nowej sekcji Elektroniki. Jako student IV roku rozpoczął pracę w Katedrze Elektroniki tego wydziału. Prowadził ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne z lamp elektronowych oraz techniki próżniowej. W 1956 r. podjął dodatkowo pracę w Oddziale Wrocławskim Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera łączności w 1957 r. został kierownikiem pracowni lamp mikrofalowych w Oddziale Wrocławskim PIE. Zajmował się konstrukcją oraz technologią lamp z falą bieżącą o małych szumach. Owocem działalności kierowanego przez niego zespołu było opracowanie serii lamp z falą bieżącą, przeznaczonych do stacji radiolokacyjnych. W 1959 r. zrezygnował z pracy na Politechnice Wrocławskiej.

Łączył badania naukowe o charakterze praktycznym z badaniami teoretycznymi, szczególnie w czasie pobytu na Southampton University w Wielkiej Brytanii w 1964 r., gdzie na stypendium ONZ pracował nad rozprawą doktorską na temat ładunku przestrzennego w wiązkach elektronowych, obronioną w 1966r. na Wydziale Elektroniki PWr.  Po powrocie do kraju ponownie podjął prace nad konstrukcją i technologią lamp z falą bieżącą mocy. Opracowane w tym okresie lampy zostały następnie wdrożone do produkcji seryjnej. Suma doświadczeń zebranych w czasie pracy, pozwoliła na napisanie książki o charakterze podręcznikowo-monograficznym „Lampy mikrofalowe”. W 1973 r. został powołany na stanowisko docenta w Oddziale Wrocławskim PIE.

Od 1978 r. pracował w Instytucie Technologii Elektronowej PWr na stanowisku docenta. W latach 1981-2001 był kierownikiem zespołu pracującego nad technikami wytwarzania struktur submikrometrowych. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej PWr. w kadencji 1987-1990.

W latach 1991-1992 przebywał na stypendium WE – Heraeus Stiftung w Universität Kassel, gdzie pracował nad zagadnieniami związanymi z mikroskopią tunelową.

W 1995 r. Rada Wydziału Elektroniki PWr nadała mu stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ciekłometaliczne źródła jonów”. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr. W 2000 r. wydał monografię „Mikroelektronika próżniowa”, stanowiącą próbę systematycznego przedstawienia tej nowej dziedziny elektroniki. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Prowadził wykłady z elektromagnetyzmu i mikrofal. Wypromował 3 doktorów. Był opiekunem kilkudziesięciu dyplomantów.

Odznaczony Srebrnym (1974 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (1981 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).

Przeszedł na emeryturę w 2003 r.

Współpracował z uniwersytetami zagranicznymi w Kassel (Niemcy) i Lille (Francja). Był utalentowanym technologiem i wychowawcą studentów i kadry naukowej. Za swą działalność akademicką uzyskał wiele nagród i odznaczeń. Po przejściu na emeryturę, do grudnia 2017 roku był zatrudniony przy realizacji projektów badawczych.

Zmarł 27 kwietnia 2018 r. w wieku 85 lat.

 

(na podstawie notek biograficznych sporządzonych przez prof. prof. M. Dabrowską-Szata i J. Zdanowskiego)

 

Opublikowano

SemPiSC 2018

Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na XIV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku w Szklarskiej Porębie. XIV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC, organizowane przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechniki Wrocławskiej, kontynuuje wieloletnią tradycję spotkań specjalistów i młodych naukowców zajmujących się fizycznymi oraz chemicznymi metodami badania powierzchni materiałów jak i metodami wytwarzania, charakteryzacją i teorią struktur cienkowarstwowych na bazie półprzewodników, metali i dielektryków, a także zaawansowanymi przyrządami półprzewodnikowymi.

Po więcej informacji zapraszamy na http://wzmin.pwr.edu.pl/sempisc2018.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny SemPiSC2018

Opublikowano

Walne Zebranie PTP, Cedzyna 2017

W dniu 25.09.2017 r. w Cedzynie k. Kielc w hotelu „Uroczysko” odbyło się XXV Walne Zebranie (sprawozdawczo-programowe) Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

W terminie o godz. 2015 – zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum. Zgodnie z §20 pkt 1. Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 2030 przy obecnych 22 członkach zwyczajnych i 5 członkach wspierających i miało przebieg zgodny z Porządkiem Obrad stanowiącym Załącznik 2. do protokołu Zebrania.

Termin Zebrania ustalił Zarząd Towarzystwa Uchwałą 3/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.: Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo –Programowe Członków Towarzystwa w Cedzynie k. Kielc, w hotelu Uroczysko, Cedzyna 44D, w dniu 25.09. 2017 – w trakcie XI Konferencji Techniki Próżni.

Z uchwałami, protokółem oraz sprawozdaniami można zapoznać poniżej:

Opublikowano

10-th Symposium on Vacuum based Science and Technology

November 28-30, 2017 Kolobrzeg, Poland
The 10th Symposium on Vacuum based Science and Technology is organized by the Faculty of Technology and Education, Koszalin University of Technology and the Clausius Tower Society under auspices of the Polish Vacuum Society and the German Vacuum Society and in collaboration with the BalticNet PlasmaTec.
The mission of the Symposium is to provide a forum for presentation and exchange of research results and expertise in the field of vacuum and plasma science.
After already nine successful meetings organized alternately in Poland and Germany our goal is to continue and foster cooperation within the vacuum and plasma science community.
The symposium topics will be addressed by invited lectures of internationally recognized scientists.