Opublikowano

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2019/2020 rok — praca doktorska

Komisja Konkursowa w składzie:

Dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni przewodniczący komisji Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Ryszard Czajka Wydział Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska
Doc. dr hab. Elżbieta Czerwosz Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. dr hab. Jacek Szuber Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opinią powołanego przez komisję recenzenta postanowiła przyznać:

I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę

Technologia i konstrukcja fotoogniw na bazie półprzewodników złożonych AIIIBV-N

Autor:  dr inż. Wojciech Dawidowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Promotor pomocniczy: dr inż. Beata Ściana

Afiliacja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Przewodniczący Komisji konkursowej

Przewodniczący Komisji konkursowej
-/-
dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni

Opublikowano

Wyniki konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego na pracę dyplomową

Wrocław, 30.06.2020 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2019/2020 rok

Komisja Konkursowa w składzie:

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, przewodniczący komisji Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

w kategorii najlepsza praca magisterska

I Nagrodę im. Janusza. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą pracę magisterską pt. „Charakteryzacja nanowstążek grafenowych metodami skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej”

Autor:        mgr Irena Izydorczyk

Pomotor:    Prof. dr hab. Marek Szymoński

Afiliacja: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

za komisję konkursową
-/-  
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Opublikowano

Ogłoszenie w sprawie Konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego

Informacja Komisji Konkursowej Konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego

Uprzejmie informuję wszystkich uczestników konkursu, że wyniki postępowania konkursowego w kategorii najlepsza praca doktorska zostaną przedstawione z opóźnieniem na początku września. Wyniki konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska zostaną ogłoszone niedługo.

Opóźnienie wyników konkursu w kategorii najlepsza praca doktorska związane jest kłopotami organizacyjnym, w tym z koniecznością powołania nowej komisji konkursowej (ze względu na konflikt interesu), trudnej sytuacji z recenzowaniem przez jednego recenzenta równolegle 4 prac doktorskich i sytuacją pandemiczną w kraju.

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację.

                                                                                    Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                          Prof. Marek Tłaczała

Opublikowano

Konkurs Polskiego Towarzystwa Próżniowego im. Janusza Groszkowskiego

Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2020 r.

Janusz Groszkowski

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2019

Termin składania prac konkursowych upływa 29.02.2020, dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

Opublikowano

Wspomnienie o prof. Wojciechu Czarczyńskim

Prof. dr hab. inż. Wojciech Czarczyński (ur. 17.04.1933 r. w Poznaniu jako syn zawodowego oficera garnizonu w Gnieźnie). Po wybuchu wojny znalazł się w Ostrowie Wlkp., gdzie spędził lata okupacji i pierwsze lata po wojnie. W 1951 r. został studentem Oddziału Słaboprądowego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. W połowie trzeciego roku studiów przeniósł się na Wydział Łączności PWr, gdzie został jednym z pierwszych studentów nowej sekcji Elektroniki. Jako student IV roku rozpoczął pracę w Katedrze Elektroniki tego wydziału. Prowadził ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne z lamp elektronowych oraz techniki próżniowej. W 1956 r. podjął dodatkowo pracę w Oddziale Wrocławskim Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera łączności w 1957 r. został kierownikiem pracowni lamp mikrofalowych w Oddziale Wrocławskim PIE. Zajmował się konstrukcją oraz technologią lamp z falą bieżącą o małych szumach. Owocem działalności kierowanego przez niego zespołu było opracowanie serii lamp z falą bieżącą, przeznaczonych do stacji radiolokacyjnych. W 1959 r. zrezygnował z pracy na Politechnice Wrocławskiej.

Łączył badania naukowe o charakterze praktycznym z badaniami teoretycznymi, szczególnie w czasie pobytu na Southampton University w Wielkiej Brytanii w 1964 r., gdzie na stypendium ONZ pracował nad rozprawą doktorską na temat ładunku przestrzennego w wiązkach elektronowych, obronioną w 1966r. na Wydziale Elektroniki PWr.  Po powrocie do kraju ponownie podjął prace nad konstrukcją i technologią lamp z falą bieżącą mocy. Opracowane w tym okresie lampy zostały następnie wdrożone do produkcji seryjnej. Suma doświadczeń zebranych w czasie pracy, pozwoliła na napisanie książki o charakterze podręcznikowo-monograficznym „Lampy mikrofalowe”. W 1973 r. został powołany na stanowisko docenta w Oddziale Wrocławskim PIE.

Od 1978 r. pracował w Instytucie Technologii Elektronowej PWr na stanowisku docenta. W latach 1981-2001 był kierownikiem zespołu pracującego nad technikami wytwarzania struktur submikrometrowych. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej PWr. w kadencji 1987-1990.

W latach 1991-1992 przebywał na stypendium WE – Heraeus Stiftung w Universität Kassel, gdzie pracował nad zagadnieniami związanymi z mikroskopią tunelową.

W 1995 r. Rada Wydziału Elektroniki PWr nadała mu stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ciekłometaliczne źródła jonów”. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr. W 2000 r. wydał monografię „Mikroelektronika próżniowa”, stanowiącą próbę systematycznego przedstawienia tej nowej dziedziny elektroniki. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Prowadził wykłady z elektromagnetyzmu i mikrofal. Wypromował 3 doktorów. Był opiekunem kilkudziesięciu dyplomantów.

Odznaczony Srebrnym (1974 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (1981 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).

Przeszedł na emeryturę w 2003 r.

Współpracował z uniwersytetami zagranicznymi w Kassel (Niemcy) i Lille (Francja). Był utalentowanym technologiem i wychowawcą studentów i kadry naukowej. Za swą działalność akademicką uzyskał wiele nagród i odznaczeń. Po przejściu na emeryturę, do grudnia 2017 roku był zatrudniony przy realizacji projektów badawczych.

Zmarł 27 kwietnia 2018 r. w wieku 85 lat.

 

(na podstawie notek biograficznych sporządzonych przez prof. prof. M. Dabrowską-Szata i J. Zdanowskiego)

 

Opublikowano

SemPiSC 2018

Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na XIV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku w Szklarskiej Porębie. XIV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC, organizowane przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechniki Wrocławskiej, kontynuuje wieloletnią tradycję spotkań specjalistów i młodych naukowców zajmujących się fizycznymi oraz chemicznymi metodami badania powierzchni materiałów jak i metodami wytwarzania, charakteryzacją i teorią struktur cienkowarstwowych na bazie półprzewodników, metali i dielektryków, a także zaawansowanymi przyrządami półprzewodnikowymi.

Po więcej informacji zapraszamy na http://wzmin.pwr.edu.pl/sempisc2018.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny SemPiSC2018