Opublikowano

Konkurs Polskiego Towarzystwa Próżniowego im. Janusza Groszkowskiego

Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2020 r.

Janusz Groszkowski

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2019

Termin składania prac konkursowych upływa 29.02.2020, dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

Opublikowano

Wspomnienie o prof. Wojciechu Czarczyńskim

Prof. dr hab. inż. Wojciech Czarczyński (ur. 17.04.1933 r. w Poznaniu jako syn zawodowego oficera garnizonu w Gnieźnie). Po wybuchu wojny znalazł się w Ostrowie Wlkp., gdzie spędził lata okupacji i pierwsze lata po wojnie. W 1951 r. został studentem Oddziału Słaboprądowego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. W połowie trzeciego roku studiów przeniósł się na Wydział Łączności PWr, gdzie został jednym z pierwszych studentów nowej sekcji Elektroniki. Jako student IV roku rozpoczął pracę w Katedrze Elektroniki tego wydziału. Prowadził ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne z lamp elektronowych oraz techniki próżniowej. W 1956 r. podjął dodatkowo pracę w Oddziale Wrocławskim Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera łączności w 1957 r. został kierownikiem pracowni lamp mikrofalowych w Oddziale Wrocławskim PIE. Zajmował się konstrukcją oraz technologią lamp z falą bieżącą o małych szumach. Owocem działalności kierowanego przez niego zespołu było opracowanie serii lamp z falą bieżącą, przeznaczonych do stacji radiolokacyjnych. W 1959 r. zrezygnował z pracy na Politechnice Wrocławskiej.

Łączył badania naukowe o charakterze praktycznym z badaniami teoretycznymi, szczególnie w czasie pobytu na Southampton University w Wielkiej Brytanii w 1964 r., gdzie na stypendium ONZ pracował nad rozprawą doktorską na temat ładunku przestrzennego w wiązkach elektronowych, obronioną w 1966r. na Wydziale Elektroniki PWr.  Po powrocie do kraju ponownie podjął prace nad konstrukcją i technologią lamp z falą bieżącą mocy. Opracowane w tym okresie lampy zostały następnie wdrożone do produkcji seryjnej. Suma doświadczeń zebranych w czasie pracy, pozwoliła na napisanie książki o charakterze podręcznikowo-monograficznym „Lampy mikrofalowe”. W 1973 r. został powołany na stanowisko docenta w Oddziale Wrocławskim PIE.

Od 1978 r. pracował w Instytucie Technologii Elektronowej PWr na stanowisku docenta. W latach 1981-2001 był kierownikiem zespołu pracującego nad technikami wytwarzania struktur submikrometrowych. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej PWr. w kadencji 1987-1990.

W latach 1991-1992 przebywał na stypendium WE – Heraeus Stiftung w Universität Kassel, gdzie pracował nad zagadnieniami związanymi z mikroskopią tunelową.

W 1995 r. Rada Wydziału Elektroniki PWr nadała mu stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ciekłometaliczne źródła jonów”. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr. W 2000 r. wydał monografię „Mikroelektronika próżniowa”, stanowiącą próbę systematycznego przedstawienia tej nowej dziedziny elektroniki. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Prowadził wykłady z elektromagnetyzmu i mikrofal. Wypromował 3 doktorów. Był opiekunem kilkudziesięciu dyplomantów.

Odznaczony Srebrnym (1974 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (1981 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).

Przeszedł na emeryturę w 2003 r.

Współpracował z uniwersytetami zagranicznymi w Kassel (Niemcy) i Lille (Francja). Był utalentowanym technologiem i wychowawcą studentów i kadry naukowej. Za swą działalność akademicką uzyskał wiele nagród i odznaczeń. Po przejściu na emeryturę, do grudnia 2017 roku był zatrudniony przy realizacji projektów badawczych.

Zmarł 27 kwietnia 2018 r. w wieku 85 lat.

 

(na podstawie notek biograficznych sporządzonych przez prof. prof. M. Dabrowską-Szata i J. Zdanowskiego)

 

Opublikowano

SemPiSC 2018

Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na XIV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku w Szklarskiej Porębie. XIV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC, organizowane przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechniki Wrocławskiej, kontynuuje wieloletnią tradycję spotkań specjalistów i młodych naukowców zajmujących się fizycznymi oraz chemicznymi metodami badania powierzchni materiałów jak i metodami wytwarzania, charakteryzacją i teorią struktur cienkowarstwowych na bazie półprzewodników, metali i dielektryków, a także zaawansowanymi przyrządami półprzewodnikowymi.

Po więcej informacji zapraszamy na http://wzmin.pwr.edu.pl/sempisc2018.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny SemPiSC2018

Opublikowano

Walne Zebranie PTP, Cedzyna 2017

W dniu 25.09.2017 r. w Cedzynie k. Kielc w hotelu „Uroczysko” odbyło się XXV Walne Zebranie (sprawozdawczo-programowe) Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

W terminie o godz. 2015 – zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum. Zgodnie z §20 pkt 1. Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 2030 przy obecnych 22 członkach zwyczajnych i 5 członkach wspierających i miało przebieg zgodny z Porządkiem Obrad stanowiącym Załącznik 2. do protokołu Zebrania.

Termin Zebrania ustalił Zarząd Towarzystwa Uchwałą 3/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.: Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo –Programowe Członków Towarzystwa w Cedzynie k. Kielc, w hotelu Uroczysko, Cedzyna 44D, w dniu 25.09. 2017 – w trakcie XI Konferencji Techniki Próżni.

Z uchwałami, protokółem oraz sprawozdaniami można zapoznać poniżej: