Dzienne archiwum

Jeden artykuł

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 6 (1/1998) pod redakcją dr hab. Tomasza Stobieckiego

Polskie Towarzystwo Próżniowe

Polish Vacuum Society

kadencja 1998 – 2001

Siedziba PTP

Instytut Technologii Próżniowej – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

Przewodniczący PTP – prof. dr hab. inż. Marian, A. Herman – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. (022)8 315 154, fax. (022)8 312 160, e-mail: itp@warman.com.pl., herman@alpha1.ifpan.edu.pl

Przewodniczący-elekt PTP – prof. dr hab. Antoni Ciszewski – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Cybulskiego 26, 50-205 Wrocław, tel.(071)201 259, 201 310 fax.(071)223 365 e-mail:ciszewski@ifd.uni.wroc.pl