Opublikowano

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 17 (2) 2005

Okolicznościowy nr 1 (39) 2005 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Próżniowego „Technika próżni i technologie próżniowe” został włączony do materiałów wspólnego spotkania Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego – Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)) na temat: „Vacuum Based Science and Technology”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 26 do 29 października. W numerze tym zostały zamieszczone następujące materiały (również na http://www.ptp.agh.edu.pl):

Kolejny nr 2 (40) 2005 Biuletynu PTP jest głównie poświęcony wspólnej konferencji towarzystw próżniowych Niemieckiego i Polskiego oraz uroczystości uczczenia, na specjalnej sesji XIII Walnego Zebrania członków PTP, 50-lecia pracy naukowej zasłużonych dla Próżni Profesorów Andrzeja Hałasa i Witolda Prechta.

Sprawozdanie z Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)

Vacuum Based Science and Technology

Kraków 26 – 29 październik 2005

Wspólna konferencja towarzystw próżniowych Niemieckiego i Polskiego została zorganizowana przez PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ (http://confer.uj.edu.pl/DVG_PTP/). Obrady konferencji i pawilony wystawiennicze firm próżniowych były zlokalizowane w Bibliotece Jagiellońskiej. W konferencji uczestniczyło aktywnie 70 osób (16 Niemców, 1 Włoch, 1 Anglik i 52 Polaków), swoje pawilony wystawiennicze miało 7 firm zagranicznych i 6 polskich. Ze względu na ciekawe, przeglądowe wykłady z nanotechnologii cienkowarstwowych i interesującą wystawę, w obradach konferencji uczestniczyli licznie (poza regularnymi uczestnikami), naukowcy i doktoranci z wielu instytucji naukowo-badawczych Krakowa. Ze strony polskiej przewodniczącym a zarazem gospodarzem był prof. Marek Szymoński z UJ – aktualny przewodniczący PTP. Przewodniczącym spotkania ze strony Niemieckiego Towarzystwa Próżniowego był prof. Hans Ochsner, emerytowany profesor Uniwersytetu w Kaiserslautern, założyciel i długoletni kierownik Katedry Fizyki i Institute of Surface and Thin Film Analysis zasłużony były przewodniczący DVG (Deutsche Vakuum Geselschaft).

Otwarcie obrad konferencji z lewej strony przewodniczący PTP prof. Marek Szymoński, z prawej strony przewodniczący DVG Dr. Karl Jousten

Aktualni przewodniczący DVG Dr. Karl Jousten i Prof. Marek Szymoński PTP życząc owocnych obrad, powitali uczestników i dokonali otwarcia konferencji. Podstawowym celem spotkania było zapoznanie uczestników, w formie 40 minutowych referatów przeglądowych, z najnowszymi badaniami podstawowymi i aplikacyjnymi, prowadzonymi w Polsce i w Niemczech, w których wykorzystywana jest próżnia, zarówno do analizy stanów powierzchniowych jak w otrzymywaniu nano-urządzeń na potrzeby elektroniki.

Wygłoszono następujące referaty:

Session I:  VACUUM BASICS

Karl Jousten , Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin

How Accurate are Vacuum Gauges?

Piotr Szwemin , Warsaw University of Technology

How to Characterize Gas in High Vacuum?

Session II:  SURFACE ANALYSIS

Norbert Esser , Institute for Analytical Sciences, Berlin

Surface Analysis by Optical Spectroscopy: Advances and Prospects

Marek Nowicki , University of Wroclaw

Structure of Molecular Adsorbates Investigated by X-Ray Photoelectron Diffraction

Michael Wahl , Technische Universitaet Kaiserslautern

ToF-SIMS and Chemometrics: Tools for Qualitative and Quantitative Analyses of Thin Films of Perfluorinated Polythers

Francesco Buatier de Mongeot , Universita di Genova

Nanoscale Rhomboidal Pyramid Formation by Ion Sculpting of Crystalline fcc(110) Substrates

Michael Kopnarski , TU Kaiserslautern

Recent Developments and Applications of Secondary Neutral Mass Spectrometry SNMS

Bartosz Such , Jagiellonian University, Krakow

UHV LHe STM Spectroscopy for Molecular Electronics

Janusz Budzioch, PREVAC, Rogow

UHV Systems for Surface Science and Nanotechnology

Hans Oechsner , TU Kaiserslautern

On the Nucleation Behaviour of the Cubic Phase cBN in Boron Nitride Films

 

Prof. Hans Ochsner podczas wykładu

Wykładowcy konferencji od lewej prof. M. Bugajski, prof. R. Wiesendanger i prof. J. Korecki

Session III:  NANOSTRUCTURES AND NANOTECHNOLOGY

Roland Wiesendanger , Universität Hamburg,

New Horizons in Magnetism by Atomic-Scale Magnetic Probing

Maciej Bugajski, Institute of Electron Technology, Warsaw

Physics and UHV Technology of Low Dimensional Structures

Jozef Korecki, AGH University of Science and Technology, Krakow

Studying Nanostructures with Nuclear Scattering of Synchrotron Radiation

, Research Center Rossendorf, Dresden

Self-Organized Ordered Nanostructures by Ion Beam Sputtering

Regina Paszkiewicz, Wroclaw University of Technology

Technology of Compound AIII-BV-N Nanostructures

Jakob Wensorra , Research Center Juelich

Fabrication and Electrical Characterisation of GaAs/AlAs Resonant Tunneling Nanocolumns with Lateral Dimensions in the Sub-100nm Range

Session IV:  SEMICONDUCTOR DEVICES AND OTHER APPLICATIONS

Jürgen Moers, Forschungszentrum Jülich

Patterning of Sub100 nm Structures

Veit Wagner, International University Bremen

Organic Molecules and Films on Semiconductor Surfaces and Device Applications

Hans Lueth, Forschungszentrum Jülich

Future Trends in Semiconductor Nanoelectronics

Jacek Kołodziej, Jagiellonian University

Atomic Structure of AIII-BV Surfaces

Sesja plakatowa na terenie galerii obrazów biblioteki Jagiellońskiej

Prezentacje plakatowe (15):

L. Skatkov, P. Cheremskoy, M. Usenko, A. Panikarsky

On the Fractal Properties of Low-Vacuum Al Films

S. Sotier, G.Franz, S. Dribinskyi and D. Voss,

Parylene and Plasma-Parylene Thin Films for Medical Applications

P. Mazur, S. Zuber, M. Grodzicki, G. Urbanik, A. Ciszewski

Cr Adsorption on SiC: AFM Studies

A. Droba, P. Struski, J. Kołodziej, P. Piatkowski, M. Szymonski

Electron-Stimulated Desorption with Simultaneous Excitation of Point Defects with Visible Light Studied with Time-of-Flight Spectroscopy

M. Goryl, J. Kołodziej, F. Krok, A. Vevecka-Priftaj, P. Piątkowski, M. Szymoński

Epitaxial Nanostructures Obtained by Submonolayer Deposition of Gold on InSb(001) Surface

F. Krok, J.J. Kolodziej, B. Such, F. Buatier de Mongeot, M. Szymoński

A Ripple Formation on InSb Surface with Low Energy Ion Beam Bombardment

P. Mazur, S. Zuber, A. Ciszewski

STM/AFM Study of Thin Sb Layers on SiC

K. Grzelakowski (Opticon)

SP-DEEM: A Novel Multi-Technique System for the Real Time Structural, Magnetic and Chemical Mapping on the Nanometric Scale

M. Ślęzak, T. Ślęzak, M. Zajac, N. Spiridis, W. Karaś, K. Freindl, J. Korecki

Growth and Magnetism of Fe on Flat and Stepped W(110)

M. Zając, K. Friendl, N. Spiridis, M. Ślęzak, W. Karaś, T. Ślęzak, J. Korecki

Suppression of Superparamagnetism in Ultrathin Epitaxial Magnetite Films

N. Spiridis, J. Barbasz, J. Korecki

Gold Adsorption on Fe3O4(001)

D. Aernout, C. L’abbé, M. Rots, J. Meersschaut

Spin Fluctuations Identified in the Cr Spacer of an Fe/Cr(110) Multilayer

E. Rowiński

Inequalities for Correlation Cofficients of Local Electron Scatterings at Low Energy on Surface of Electrodeposited Composite Ni+Ti, Ni+Al, Ni+Ti+Al Layers

P. Wiśniowski, T. Stobiecki, J. Kanak, G. Reiss, H. Brückl

Influence of Buffer Layers on Bias and Temperature Dependece of Conductance and Tunneling Magnetoresistance of IrMn Spin Valve MTJ

A. Brudnik, A. Gorzkowska, E. Kusior, M. Radecka, K. Zakrzewska

Thin Films TiO2 Photoanodes Prepared by DC Magnetron Sputtering

 

Stoiska wystawców, z lewej PREVAC z prawej Kurt J. Lesker

Zbiorowe zdjęcie uczestników konferencji na dziedzińcu Collegium Maius

W piątek 28 października w godzinach popołudniowych w sali im. Bobrzyńskiego Collegium Maius UJ odbyła się uroczysta sesja poświęcona profesorom Andrzejowi Hałasowi i Witoldowi Prechtowi z okazji ich 50-lecia działalności naukowej. Ta miła uroczystość uświetniona została wyróżnieniem okolicznościowymi dyplomami Szacownych Jubilatów, w uznaniu ich nieocenionych zasług w krzewieniu wiedzy o próżni i jej zastosowaniach oraz działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Próżniowego, nadaniem godności Honorowego Członka PTP i dodatkowo dla Prof. Andrzeja Hałasa wyróżnieniem nadania godności Honorowego Przewodniczącego. Laudacje o dostojnych Jubilatach wygłosili, prof. Antoni Ciszewski (post-prezydent PTP, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego), który zapoznał nas z bogatą działalnością naukową i zasługami prof. Andrzeja Hałasa, Dr. R. Wilberg (przyjaciel i współpracownik naukowy prof. Prechta) z Vakuumtechnik Dresden i dr Kazimierz Reszka z Politechniki Koszalińskiej (uczeń i bliski współpracownik) opisali sylwetkę prof. Witolda Prechta. Do licznych gratulacji dołączyli swoje adresy dziekani uczelni na których Jubilaci pracują, między innymi dla prof. Prechta były gratulacje z Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej na Oksywiu.

Wręczenie dyplomów Czcigodnym Jubilatom prof. Andrzejowi Hałasowi( z lewej) i prof. Witoldowi Prechtowi (z prawej)

 

Miłym akcentem, uroczystości był recital fortepianowy dedykowany Dostojnym Jubilatom z wybranych utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu pani Aleksandry Bieg-Piasecznej, który miał miejsce w najstarszej części uniwersytetu w auli Collegium Maius. Kolacja konferencyjna w restauracji Padva zakończyła uroczystości.

Sesja Semiconductor devices and other applications w sobotę 29 października zamknęła obrady konferencyjne. Przewodniczący Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego podsumowując efekty spotkania, które daje początek do współpracy i integracji europejskich towarzystw próżniowych, potwierdzili sens kontynuacji takich spotkań i zaplanowali w Darmstadt kolejne spotkanie w 2006 roku.

Podczas koncertu fortepianowegodedykowanego Jubilatom w auli Collegium Maius

 

PROFESOR ANDRZEJ HAŁAS

Prof. dr inż. Andrzej Hałas urodził się 18 października 1934 r. w Poznaniu, gdzie mieszkał do 1954 r. z przerwą w okresie wojny, kiedy to stał się wraz z rodziną ofiarą hitlerowskiej akcji wysiedleń i trafił do Warszawy. W Warszawie zaczął naukę szkolną na tajnych kompletach i tu też w 1944 r. stracił ojca. Szkoła podstawowa, średnia oraz 5 semestrów studiów wyższych odbytych w Poznaniu wraz z wpływem inteligenckiego środowiska domowego ukształtowały jego osobowość jako doskonały przykład zgodności ze stereotypem „poznaniaka” – w najlepszym znaczeniu tego określenia co widoczne było w całej jego 50-letniej karierze zawodowej.

Po przeniesieniu z Wydziału Elektrycznego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu na Wydział Łączności Politechniki Wrocławskiej związał się na stałe z Wrocławiem. Studia ukończył w 1957 specjalizując się w zakresie technologii lamp elektronowych, ale już wcześniej w 1955 r. został zastępcą asystenta w Katedrze Elektroniki. Ta powstała w 1954 r. Katedra była wówczas w stadium organizacji, pracowało w niej łącznie 5 osób pod kierunkiem prof. Wiesława Barwicza dojeżdżającego z Warszawy. W tych czasach uruchamianie laboratoriów dydaktycznych i badawczych polegało na często własnoręcznym tworzeniu stanowisk technologicznych i pomiarowych gdyż praktycznie nie było możliwości zakupu gotowych urządzeń. Była to więc dla ówczesnego studenta ostatnich lat, a następnie młodego magistra inżyniera, szkoła życia w zakresie umiejętności organizatorskich i twórczych prac technicznych o niemałej składowej prac manualnych.

Zaczęta w tym okresie kariera dydaktyczna młodego nauczyciela akademickiego postępowała bardzo szybko – już w końcowym okresie studiów uczestniczył w tworzeniu trzech laboratoriów dydaktycznych, w tym laboratorium technologii wysokiej próżni, a w 1958 r. objął wykład z technologii wysokiej próżni, który w różnych wariantach prowadzi do dzisiaj. Tematyka próżniowa stała się jednym z „motywów przewodnich” działalności prof. Andrzeja Hałasa w całej jego karierze zawodowej. W 1974 r. wydał w Wydawnictwie Politechniki Wrocławskiej skrypt „Technologia Wysokiej Próżni”. W skrypcie tym wprowadził elementy kinetycznej teorii gazów, co upowszechniało podstawy fizyczne techniki próżni w nowoczesnej formie. Skrypt ten po licznych uzupełnieniach wydany został przez PWN w 1980 r. w formie podręcznika akademickiego, zyskując uznanie całego środowiska próżniowego i bardzo pochlebną recenzję prof. Janusza Groszkowskiego.

W swej dalszej działalności dydaktycznej prof. Andrzej Hałas prowadził wszystkie formy zajęć – ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne oraz wykłady z zakresu technologii projektowania lamp elektronowych, elementów elektronicznych i podstaw elektroniki próżniowej. W ostatnich latach prowadzi także seminarium dyplomowe dla studentów specjalności „Mikrosystemy” oraz organizuje unikatowe laboratorium otwarte, którego celem jest wyrabianie samodzielności studentów w zakresie projektowania i wykonywania zadań laboratoryjnych.

W realizacji zadań dydaktycznych przez prof. Andrzeja Hałasa zawsze znajdowały wyraz jego życiowe zasady „wymagać jak najwięcej od siebie i od innych”. Jego wykłady zawsze były i są starannie przygotowane merytorycznie i metodologicznie, systematycznie ulepszane i unowocześniane, a jego wymagania wobec studentów były znane jako szczególnie surowe. Egzaminy i kolokwia prowadził z kamienną twarzą, nie kokietował studentów ustępliwością czy łagodnością ocen, a mimo to w znanych mi rankingach kadry dydaktycznej instytutu studenci przyznawali mu pierwsze miejsce lub jedną z najwyższych lokat. Istotnym elementem dydaktycznej działalności prof. Andrzeja Hałasa było wypromowanie przez niego około 50 dyplomantów.

Dorobek w zakresie kształcenia kadry naukowej to wypromowanie ośmiu doktorów. Dwóch z nich jest już profesorami na Politechnice Wrocławskiej.

Wiedza i talent dydaktyczny prof. Andrzeja Hałasa były także uznane poza Politechniką Wrocławską. Przez szereg lat prowadził na Politechnice Warszawskiej monograficzny wykład poświęcony zastosowaniom wiązki elektronowej do obróbki i analizy powierzchni ciała stałego. Prowadził także wykład z techniki próżni w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. Od 1979 r. uczestniczył w działalności organizatorskiej w zakresie dydaktyki na szczeblu ogólnokrajowym – powołano go na członka Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Elektroniki przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, przekształconego następnie w Zespół Ekspertów ds. Elektroniki i Telekomunikacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 1989-90 zlecono mu kierowanie pracą tego Zespołu. W 1994 r. prof. Andrzej Hałas wybrany został do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i pozostawał w tej Radzie przez trzy kadencje do 2002 r. Pełniąc obowiązki przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju i Organizacji wykazał się wielkim zaangażowaniem i kompetencją, stał się autorytetem w zakresie opiniowania działalności dydaktycznej uczelni. W uznaniu jego zasług i pozycji został wybrany w trzeciej kadencji wiceprzewodniczącym Rady Głównej.

W działalności badawczej i technicznej Andrzeja Hałasa, której wyniki przedstawił w 66 publikacjach i 44 pracach niepublikowanych, wyróżnić można kilka głównych wątków.

Działalność badawcza profesora Andrzeja Hałasa w zakresie techniki próżni od 1968 r. koncentrowała się w utworzonym przez niego Zakładzie Techniki Próżni Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Prace dotyczące miernictwa próżni związane były z górnym kresem pracy głowic jonizacyjnych i z opracowaniem próżniomierza jonizacyjnego na zakres wyższych ciśnień (do 102 Pa) o konstrukcji głowicy wzorowanej na pracach Shultza-Phelpsa. Miała ona katodę itrową, odporną na utleniające działanie gazów resztkowych o podwyższonym ciśnieniu. Małoseryjną produkcję tego próżniomierza podjął następnie ZOPAP w Warszawie. Z inicjatywy prof. Hałasa już na początku lat 70. podjęto badania kriogeneratorów, opartych na termodynamicznym cyklu Gifforda-McMahona, a pod koniec lat 70. zbudowano pompę kriogeniczną z taką chłodziarką. Prowadzone przez wiele lat badania i prace konstrukcyjne doprowadziły ostatecznie do uruchomienia małoseryjnej produkcji tych pomp na terenie Instytutu.

Od pierwszych lat pracy w Katedrze Elektroniki obiektem zainteresowania prof. Andrzeja Hałasa były lampy elektronowe. Opracował bądź uczestniczył w zespołach opracowujących: fotokomórkę próżniową i gazowaną, klistron oraz jarzeniową lampę cyfrową, wdrożoną następnie do wieloletniej produkcji, także eksportowej, we wrocławskich Zakładach DOLAM. Celem pracy doktorskiej wykonywanej przez Andrzeja Hałasa w „tandemie” z Andrzejem Mulakiem i obronionej w 1965 r. było opracowanie koncepcji i doprowadzenie do powstania prototypu oryginalnej lampy oscyloskopowej pracującej do częstotliwości 1 GHz, a więc w zakresie mikrofalowym.

Kolejnym ważnym kierunkiem działalności badawczej i technicznej prof. Andrzeja Hałasa były zastosowania wiązki elektronowej. Z tą tematyką zetknął się już w swej pracy dyplomowej, która poświęcona była opracowaniu wyrzutni elektronowej do transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Mikroskop ten stał się pierwszym poważnym zadaniem realizowanym przez Andrzeja Hałasa najpierw w Oddziale Wrocławskim Przemysłowego Instytutu Elektroniki, gdzie był równolegle zatrudniony, a następnie w Katedrze Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Twórcza działalność w zakresie wytwarzania, formowania i prowadzenia wiązki elektronowej, budowy systemu elektronooptycznego mikroskopu prowadzona wspólnie z Henrykiem Szymańskim doprowadziła do kilku bardzo ważkich rezultatów.

Po pierwsze, powstał prototyp mikroskopu ME-50, demonstrowany na Targach Poznańskich w 1959 r. gdzie wzbudził duże zainteresowanie, a jego ulepszona wersja ME-60 o parametrach kwalifikujących ją do średniej klasy światowej mimo napływających zamówień nie została wdrożona do produkcji, co w ówczesnym systemie ekonomicznym było prawie regułą dotyczącą wówczas i w kolejnych latach także wielu innych prototypów aparatury elektronicznej doprowadzanej do poziomu wdrożenia, a nawet formalnie wdrażanej, lecz bez rezultatów produkcyjnych.

Drugim rezultatem prac nad mikroskopem transmisyjnym było powstanie w 1965 r. książki „Mikroskopy elektronowe”, napisanej przez Andrzeja Hałasa i Henryka Szymańskiego, która do dziś jest jedyną pozycją na ten temat w języku polskim i ciągle jeszcze jest użyteczna dla użytkowników mikroskopów.

Doświadczenia naukowe i techniczne zdobyte przy pracach nad mikroskopami transmisyjnymi doprowadziły do powstania wrocławskiej szkoły naukowej optyki elektronowej przez wiele lat rozwijanej pod kierunkiem prof. Henryka Szymańskiego, do podjęcia tematyki badawczej i technicznej dotyczącej mikroskopii skaningowej, uprawianej do dziś na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej i wreszcie do podjęcia prac, inicjowanych przez prof. Wiesława

Konstruktorzy mikroskopu elektronowego od lewej Józef Lasota, Andrzej Hałas i Henryk Szymański

Barwicza i prof. Andrzeja Hałasa, a kierowanych przez szereg lat przez prof. Andrzeja Hałasa dotyczących termicznych oddziaływań wiązki elektronowej z ciałem stałym – wykorzystania wiązki elektronowej jako źródła ciepła w procesach technologicznych. W efekcie opracowano m.in. urządzenia do strefowej rafinacji materiałów. Jedno z tych urządzeń wdrożono w ówczesnym Ośrodku Naukowo Produkcyjnym Materiałów Półprzewodnikowych w Warszawie, gdzie służyło głównie do produkcji bardzo czystego tantalu, który następnie był używany w zakładach lamp elektronowych. Opracowano także i uruchomiono na początku lat 70. pierwszą w kraju specjalizowaną spawarkę elektronową o mocy 2 kW i napięciu przyśpieszającym 25 kV. Spawarka ta i uruchomiona kilka lat później spawarka WS2/30 były wykorzystywane do świadczenia specjalistycznych usług spawalniczych na rzecz małych jednostek gospodarczych. Przede wszystkim jednak spawarki stanowiły poligon doświadczalny dla prowadzenia podstawowych prac naukowych związanych z wytwarzaniem wiązki elektronowej, oddziaływaniem jej z ciałem stałym a także prac nad technologią spawania wiązką elektronową różnych metali. W tym czasie pod kierunkiem Andrzeja Hałasa wykonano 6 prac doktorskich związanych z tymi zagadnieniami. W pracach tych analizowano zależność kształtu spoin od parametrów wiązki i środowiska, podejmowano problemy ograniczania defektów w spoinach, zajmowano się automatyzacją procesu. Można zatem mówić o szkole związanej z elektronowymi wiązkami termicznymi. I nawet po przejściu do innej tematyki naukowej twórcy tej szkoły, prof. Andrzeja Hałasa, jej rozwój był kontynuowany, co zaowocowało m.in. rozprawami habilitacyjnymi Kazimierza Friedla (obecnie profesora zwyczajnego) i Jana Felby (obecnie profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej).

Andrzej Hałas rok 1975

Wpływ prof. Andrzeja Hałasa w całej Jego karierze zawodowej na stan polskiego środowiska elektroniki próżniowej wyrażał się autorstwem wysoko ocenianych książek o charakterze podręcznikowym, a także przygotowywanych na zaproszenie organizatorów konferencji naukowych licznych referatów, w których imponował erudycją i dojrzałością spojrzenia na omawiane zagadnienia oraz umiejętnością formułowania tekstów.

Nie mniejsze znaczenie od omówionej wyżej działalności badawczej i dydaktycznej prof. Andrzeja Hałasa ma jego intensywna i owocna działalność organizatorska prowadzona od początku kariery zawodowej. To Andrzej Hałas, dzięki swej aktywności i pracowitości a chyba także dzięki wspominanej na początku „poznańskiej” postawie życiowej, solidności i wytrwałości, stał się prawą ręką prof. Wiesława Barwicza w Katedrze Elektroniki już w latach pięćdziesiątych. Mimo stosunkowo rzadkich wizyt Profesora we Wrocławiu niewielka grupa Katedry Elektroniki pracowała w sposób zdyscyplinowany, aktywnie i bezinteresownie i wpływ na to Andrzeja Hałasa jest z perspektywy czasu nie do przecenienia.

Gdy w 1968 r. nastąpiły zmiany organizacyjne na Uczelni, dr inż. Andrzej Hałas powołany został na stanowisko docenta i w latach 1968-1977 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Technologii Elektronowej. Jednocześnie pełnił funkcje kierownika Zakładu Doświadczalnego (1968-1974), kierownika Zakładu Technologii Wysokiej Próżni (1968-1972), oraz kierownika Zakładu Zastosowań Wiązek Elektronowych i Jonowych (1972-1976) w tym Instytucie. W końcu 1977 r. został mianowany dyrektorem Instytutu Technologii Elektronowej, a w 1980 r. dyrektorem Centrum Uczelniano-Przemysłowego Technologii Elektronowej przy Politechnice Wrocławskiej. Powołanie tego Centrum, jednego z kilku w kraju, było rezultatem i ukoronowaniem intensywnego rozwoju Instytutu, który po połączeniu z Oddziałem Wrocławskim Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektroniki Próżniowej i pod kierownictwem prof. Andrzeja Hałasa stał się największym instytutem Politechniki Wrocławskiej i chyba także największym instytutem szkół wyższych. Instytut, prowadzący wówczas w ramach Politechniki wydzieloną gospodarkę finansową i zatrudniający ok. 300 pracowników, z czego tylko czwarta część płatna była z dotacji ministerialnej, pełnił rolę dużej jednostki naukowo-badawczego zaplecza przemysłu, a także uprawiał małoseryjną działalność produkcyjną. Gdy przejmowałem w 1981 r. funkcję dyrektora Instytut był w bardzo dobrej kondycji ekonomicznej i kadrowej i nikt w Instytucie nie zapomniał nigdy o ogromnym wpływie i osobistym wkładzie prof. Andrzeja Hałasa w dzieło doprowadzenia Instytutu do takiego stanu.

Pełniąc funkcję dyrektora Instytutu prof. Andrzej Hałas podejmował także inicjatywy ważne dla całego środowiska technologii elektronowej w kraju. W 1978 r. zaproponował by lokalne konferencje naukowe organizowane przez Instytut przekształcić w cykliczną krajową konferencję poświęconą problematyce technologii elektronowej, rotacyjnie organizowaną przez główne ośrodki naukowe działające w tej dziedzinie. Inicjatywę tę poparło grono profesorów Politechniki Warszawskiej, a w szczególności prof. Bohdan Paszkowski i prof. Wiesław Woliński. W 1980 r. odbyła się pierwsza konferencja ELTE-80 organizowana przez Politechnikę Wrocławską w Karpaczu. Do dziś w cyklu 3-4 letnim odbyło się osiem konferencji organizowanych przez Politechnikę Wrocławską (3), Politechnikę Warszawską (3), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Akademię Górniczo-Hutniczą. Konferencje te niezmiennie pełnią funkcję integracyjną w środowisku technologii elektronowej.

W 1982 r. prof. Andrzej Hałas został powołany przez rektora Wacława Kasprzaka na stanowisko prorektora Politechniki Wrocławskiej. W wyborach 1984 r. rektor Jan Kmita zaproponował jego kandydaturę na prorektora. Po wybraniu przez Kolegium Elektorów, prof. Andrzej Hałas pełnił do 1987 r. funkcję I zastępcy Rektora i podlegały mu sprawy ogólne. W czasie tej kadencji doprowadził do uporządkowania i zreformowania struktury administracji centralnej Uczelni.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadała mu Rada Państwa w 1983 r., a w 1996 r. minister powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego. Od początku 2002 r., tj. od czasu przekształcenia Instytutu w Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, prof. Andrzej Hałas pełni funkcję kierownika Katedry Mikroelektroniki i Mikrosystemów.

Przedstawione wyżej ważkie i liczne zasługi prof. Andrzeja Hałasa dla macierzystej uczelni należy uzupełnić o zasługi dla innych krajowych ośrodków i instytucji naukowych. Szczególnie silne związki łączyły go z jednostką zaplecza przemysłu elektronicznego, jakim był Przemysłowy Instytut Elektroniki, przekształcony w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, a następnie w Instytut Technologii Próżniowej. W tej instytucji prof. Andrzej Hałas był zatrudniony w pierwszych latach swej kariery zawodowej, następnie w latach 1972-1999 był członkiem jej Rady Naukowej, a przez dwie ostatnie kadencje pełnił obowiązki przewodniczącego tej Rady. W latach 1992-1998 był ponownie zatrudniony w tej instytucji na połowie etatu. W latach 90. powstało w Instytucie Technologii Próżniowej laboratorium metrologiczne z wzorcami wtórnymi wysokiej i niskiej próżni, które w 1998 r. uzyskało certyfikat Głównego Urzędu Miar. Prof. Andrzej Hałas był początkowo konsultantem, a później do 1998 r. kierownikiem tego laboratorium. Był także inicjatorem prac nad modernizacją wyrobów próżniowych w ramach Projektu Badawczego Zamawianego KBN. Ponadto w latach 1978-1981 prof. Andrzej Hałas pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych „Unitra-Dolam” we Wrocławiu i ta cząstkowa „fuzja personalna” cementowała związki uczelnianego Instytutu Technologii Elektronowej z przemysłem.

Specyficzną cechą osobowości i stylu pracy prof. Andrzeja Hałasa było to, że jego okresowe dodatkowe zatrudnienie poza Uczelnią czy pełnienie przez Niego licznych funkcji w organizacjach i instytucjach naukowych nie miało zauważalnego wpływu na Jego aktywność w podstawowym miejscu pracy, jakim była Politechnika Wrocławska.

Do już wymienionych funkcji należy dodać nieprzerwaną działalność od 1978 r. jako członka Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, przez cztery kadencje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Sekcji Technologii Elektronowej i Materiałów Elektronicznych tego Komitetu. W latach 1991-1992 prof. Andrzej Hałas był członkiem sekcji Elektronika przy Komitecie Badań Naukowych. Od wielu lat uczestniczy w pracach rad redakcyjnych czasopism krajowych „Elektronika” i „Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji PAN”, a także był członkiem rady redakcyjnej wydawanego w Rosji i na Białorusi czasopisma „Wakuumnaja Technika i Technologia”. Ważnym polem działania prof. Andrzeja Hałasa były organizacje naukowo-techniczne. Od powołania w 1981 r. (także z Jego inicjatywy) Polskiego Komitetu Techniki Próżni i Technologii Elektropróżniowych działającego w ramach struktur Stowarzyszenia Elektryków Polskich był jego aktywnym członkiem, dwukrotnie wiceprzewodniczącym a następnie przewodniczącym.

W roku 1989 udało się doprowadzić do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni (IUVSTA) uchwały o przyznaniu Polskiemu Komitetowi pełnoprawnego członkostwa tej organizacji. Z inicjatywy prof. Andrzeja Hałasa, wzorując się na strukturze IUVSTA, postanowiono rozszerzyć grono członków Komitetu i latem 1992 r., na Walnym Zebraniu, Komitet przekształcił się w niezależne Polskie Towarzystwo Próżniowe, przyjmując do swego grona grupę fizyków zajmujących się m.in. nauką o powierzchni. Prof. Andrzej Hałas został wybrany pierwszym przewodniczącym Towarzystwa, pełniąc następnie funkcję wiceprzewodniczącego (i pozostając członkiem Zarządu do 2004 r.).

Zasługi prof. Andrzeja Hałasa nie pozostawały niezauważane czy niedoceniane. Był laureatem 3 nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 2 nagród Ministra Edukacji Narodowej, 2 nagród Ministra Obrony Narodowej, nagrody kolegium rektorów uczelni Wrocławia i Opola, 20 nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej. Wśród licznych odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych, jakimi został wyróżniony znajdują się Kawalerski i Oficerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy i Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej.

Opracował: prof. dr inż. Jerzy Zdanowski

 

PROFESOR WITOLD PRECHT

Minęło 50 lat pracy profesora Witolda Prechta. To bardzo długi okres działalności człowieka i trudno jest opisać na kilku stronach jej przebieg i rezultaty. Zwłaszcza, że była to działalność wszechstronna, kreatywna i barwna.

Profesor urodził się 21 czerwca 1928 w Drohobyczu w rodzinie Feliksa i Anny. Ojciec – inżynier geodeta, matka – nauczycielka gimnazjum, wywarli wielki wpływ na wychowanie syna i córki Moniki. Z siostrą, która mieszka w Krakowie do dziś, Profesor jest bardzo uczuciowo związany. Jak dla większości Polaków zza Bugu wojenny okres był bardzo surowy dla małego Witolda. W wieku 12 lat hitlerowcy zamordowali mu matkę. Po wojnie wraz z ojcem i siostrą kolejno przebywał w Jaśle i w Opolu gdzie zdał tzw. małą maturę. Dalszą naukę kontynuował w liceum w Gdańsku gdzie jednocześnie z maturą ukończył średnią szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Wyraźny wpływ ojca – inżyniera na syna spowodował, że Witold nie został artystą tylko rozpoczął studia w 1949 roku na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budowy Okrętów. Po śmierci ojca i I roku studiów naukę kontynuował w Krakowie. W 1955r ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie już od 1953 roku pracował jako asystent. W okresie od 1958 do 1960 roku odbył staż naukowy w Akademii Górniczej we Freibergu i studia z zakresu fizyki ciała stałego. Tam też w 1960 roku Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego nadała Mu tytuł doktora nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy doktorskiej „Magnetische Messungen zur ein- und zweiphasigen Entmischung von Stickstoff im Alpha-Eisen”. Wyniki badań zawierały oryginalne krzywe skokowych zmian wartości koercji magnetycznej w czasie wydzielania koherentnej fazy Fe16N2 z roztworu stałego azotu w żelazie a. Cytowane w literaturze jako „schodki Prechta”, świadczyły o dwuetapowości procesu tzn. wzroście koncentracji azotu w strefie wydzielania i porządkowaniu azotu w nadstrukturze.

W 1962 roku Jubilat był na półrocznym Stypendium Towarzystwa Maxa Plancka w Instytucie Maxa Plancka w Düsseldorfie, w celu pogłębienia wiedzy z zakresu mikroskopii i dyfrakcji elektronowej oraz fizyki metali. Wiedza z tego zakresu stała się pasją Profesora.

W 1966 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu fizyki metali, nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Wpływ rodzaju i stopnia deformacji plastycznej na zmianę własności mechanicznych i fizycznych żelaza alfa”. Istotnym i oryginalnym wynikiem badań było stwierdzenie wpływu rodzaju i stopnia odkształcenia plastycznego żelaza a (stanu naprężeń) na strukturę dyslokacyjną, a pośrednio na zmianę właściwości fizycznych żelaza a.

W latach 1961-67 pracował w zakładzie Metali Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Krakowie, będąc współorganizatorem przyszłego Instytutu Podstaw Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie.

W latach 1968-72 był współorganizatorem i kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki PAN w Zabrzu. Powstało tu szereg oryginalnych prac badawczych z zakresu wpływu realnej struktury na właściwości stopów metali, ceramiki i półprzewodników, dokonanych we współpracy ze światowej sławy uczonymi, między innymi Julianem Aulaytnerem, Jerzym Haberem i Romanem Pampuchem.

W Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach był organizatorem i kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Inżynierii Materiałowej gdzie przy współpracy z prof. Adamem Gierkiem zorganizował pracownię mikroskopii elektronowej i spektroskopii rentgenowskiej oraz pracownię badań mechanicznych.

Od 1973 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, obecnie Politechnice, początkowo jako Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego, a od 1985 do 2002 roku jako Kierownik Zakładu Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplnej, następnie Katedry Inżynierii Materiałowej.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał 20 marca 1990 roku, natomiast z dniem 15 marca 1991roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. Dyscyplina naukowa jaką uprawia Profesor Precht jest Inżynieria Materiałowa, w szczególności fizyka metali, materiałoznawstwo oraz technologia materiałów. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na badaniu wpływu realnej struktury na właściwości fizyczne ciał stałych. Profesor wniósł znaczący wkład w upowszechnianie w kraju mikroskopii elektronowej i kompleksowych badań własności fizycznych materiałów. Po stypendium profesorskim DAAD na uniwersytecie w Bohum w 1985r, zainteresowania Profesora poszerzyły się o próżniowe technologie wytwarzania warstw twardych, odpornych na ścieranie.

 

Dorobek naukowy Profesora to ponad 120 publikacji w tym 40 indywidualnych i 8 patentów. Około połowa publikacji wydana została w uznanych czasopismach zagranicznych. Wyniki swych prac Profesor referował na 50. konferencjach i kongresach międzynarodowych. Na szczególną uwagę zasługują prace referowane na: International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films w 1991 i 1994 w San Diego USA, światowym kongresie próżniowym IVC-13, ICSS-9, Yokohama 1995, 10thInternational Conference on Thin Films and 5thEuropean Vacuum Conference 1996, Salamanca oraz 12 th International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering Congress, Melbourne 2000. Ponadto udział w International Conference on Advanced Materials ICAM’97 Strassburg 1997 i Europejska Konferencja XII Sekcji Unii Europejskiej – badania w ramach Projektu Coperncus’95, 1997, Bruksela-Belgia. Uczestniczył również w pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji NATO Advanced Study Institute, Advanced Light Alloys and Composites, Zakopane, 1997, gdzie referował wyniki prac swoich zespołów badawczych.

 

Kierowane przez Profesora zespoły badawcze wykonały kilkadziesiąt ważnych prac na rzecz przemysłu metalowego, metalurgicznego, produkcji narzędzi oraz podzespołów i urządzeń próżniowych. Do ważniejszych zakładów przemysłowych z którymi współpracował należały: Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. w Koszalinie, Kombinat Narzędzi VIS w Warszawie, Instytut Technologii Próżniowych (dawniej OBREP) w Warszawie, PZL w Rzeszowie i Mielcu, Zakłady Cegielskiego w Poznaniu, ABB w Elblągu.

Ośrodki zagraniczne, z którymi Profesor współpracował to: Max-Planck Institut –Düsseldorf, Ruhr Universität – Bohum, Technische Universität – Berlin, Technische Unversität – Braunschweig, Bergakademie – Freiberg, Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk – Praga, Vakuumtechnik Dresden (GmbH), Leybold A. G. – Köln, Balzers – Lichtenstein. Od 1993r jest Ekspertem Unii Europejskiej, zapraszanym do opiniowania zgłaszanych projektów.

 

Godna podziwu i pełna zasług jest działalność Jubilata na polu popularyzacji nauki, gdzie wykazał się dużymi zdolnościami organizacyjnymi i wielką umiejętnością angażowania współpracowników w te działania. Od 1968 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, był długoletnim przewodniczącym Koszalińskiego Oddziału PTF i członkiem Komisji ds. Współpracy z Przemysłem przy Zarządzie Głównym PTF w Warszawie. Od 1973 jest członkiem SIMP i rzeczoznawcą z zakresu materiałoznawstwa i obróbki cieplnej, a w latach 1985-90 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Inżynierii Materiałowej. Od 1987 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Próżniowego, współorganizatorem i długoletnim przewodniczącym Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni PTP oraz delegatem do Vacuum Metallurgy Division of IUVSTA. Na szczególne podkreślenie zasługuje zorganizowanie przez Profesora wielu międzynarodowych i krajowych szkół z zakresu inżynierii materiałowej i plazmowych technik cienkowarstwowych. W 1978 roku, więc zaledwie po pięciu latach od rozpoczęcia pracy na WSI w Koszalinie, organizuje pierwszą Ogólnopolską Szkołę Letnią Inżynierii Materiałowej, w następnym roku kolejną. Po ponad dziesięcioletniej przerwie reaktywuje te wspaniałe spotkania, szczególnie przydatne młodej kadrze naukowej, organizując w Mielnie w 1992 roku szkołę pod hasłem „Nowoczesne Technologie Próżniowe”. Począwszy od 1993 roku, szkoły te przekształcają się w międzynarodowe spotkania pod nazwą „Modern Plazma Surface Technology”. Jak by tego było mało, niestrudzony Profesor wziął na swoje barki redakcję naukową materiałów z tych konferencji, a warto podkreślić, że w 2002 roku miała miejsce 13-th International Summer School, a przeciętna objętość wydawanych cyklicznie materiałów to ponad 200 stron. Są tam artykuły takich znanych specjalistów jak: A. Sokołowska, S. Veprek, L. Hultman, H. E. Hintermann, K. Bewilogua, J. Musil, W. D. Sproul, J. Zdanowski i wielu, wielu innych.

Od 1996r jest wiceprzewodniczącym Zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego – Oddział w Gdańsku. Był również inicjatorem i współorganizatorem a następnie dyrektorem Środowiskowego Laboratorium Techniki Próżniowej w Koszalinie. Był kierownikiem projektu finansowanego przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w ramach programu COPERNICUS’94, który został wyróżniony i wytypowany do wdrożenia. Był inicjatorem budowy pierwszego w Polsce urządzenia magnetronowego typu Gemini, które zrealizował wspólnie z najbliższym współpracownikiem K. Reszką i we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii PAN w Krakowie.

Działalność dydaktyczna Profesora obejmuje wszystkie formy nauczania na studiach inżynierskich i magisterskich, a także doktoranckich. Współuczestniczył w tworzeniu programów dla specjalności „Metaloznawstwo i obróbka cieplna” na kierunku Mechanika. Był inicjatorem powołania na tym samym kierunku specjalności „Technika i Technologie Próżniowe”, do której wspólnie z prof. Andrzejem Hałasem i dr Kazimierzem Reszką opracował program. Powołanie tej specjalności zapoczątkowało wieloletnią regularną współpracę z Politechniką Wrocławską i Zakładami Techniki Próżniowej TEPRO w Koszalinie. Prowadził zajęcia z fizyki ciała stałego, teorii krystalizacji i dyfuzji oraz krystalografii. Wykładał również teoretyczne podstawy materiałoznawstwa, teoretyczne podstawy przeróbki plastycznej, metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej oraz technologii procesów próżniowych. Był promotorem ponad 100 prac dyplomowych, z których kilka zostało wyróżnionych na ogólnopolskich seminariach studenckich kół naukowych. W ciągu 30. lat pracy na uczelni w Koszalinie wypromował 12 doktorów i 2 habilitantów. Na podkreślenie zasługuje wyróżnienie Profesora Prechta w plebiscycie studentów na najlepszego dydaktyka i wychowawcę, odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznanie nagrody indywidualnej III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Wychowania, za osiągnięcia dydaktyczne oraz odznaczenie Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nie sposób na zakończenie nie wspomnieć o tym, że Profesor  mimo iż ciągle zapracowany, wychował dwóch wspaniałych synów: Andrzeja – lekarza i Jerzego – mgr inż. specjalności inżynieria materiałowa.

Czynnie uprawia do dziś narciarstwo, był również aktywnym płetwonurkiem i założycielem Klubu Płetwonurków „MARES” w Koszalinie. Warto wspomnieć co powszechnie mówi się o Profesorze na uczelni: „Czas Go omija i jest nie do zdarcia”. Oby jak najdłużej Profesorze!

Profesor Witold Precht w otoczeniu współpracownków

 

Na podstawie zebranych materiałów opracował

Kazimierz Reszka

XIII Walne Zebranie PolskiegoTowarzystwa Próżniowego

Protokół z zebrania sprawozdawczo-programowego

Kraków 28. 10. 2005

Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Członków Towarzystwa w KrakowieCollegium Maius, Uniwersytet Jagielloński, ul. Jagiellońska, sala im. Bobrzyńskiego, w dniu 28.10.2005 – w trakcie Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP) ,

W I terminie o godz. 1430 – zebranie się nie odbyło z powodu braku kworum. Aktualna liczba członków indywidualnych PTP 112, obecnych było 25. Aktualna liczba członków wspierających 11 obecnych było 9.

Zgodnie z §20 pkt. 1 statutu PTP zebranie rozpoczęło się w II terminie o godz. 1500 przy obecnych 25 członkach indywidualnych i 9 członkach wspierających i miało przebieg zgodny z porządkiem obrad.

Porządek obrad:

 • 1.       Otwarcie zebrania
 • 2.       Wybory Sekretarza Walnego Zebrania
 • 3.       Przyjęcie porządku obrad
 • 4.       Wybór Komisji Wnioskowej
 • 5.       Nadanie godności Członka Honorowego PTP prof. A. Hałasowi i prof. W. Prechtowi.
 • 6.       Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004 r. i program działania na 2005 r.
 • 7.       Sprawozdanie finansowe za 2004 r.
 • 8.       Plan finansowy na 2005 r.
 • 9.       Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności PTP i sprawozdania finansowego za 2004r.
 • 10.    Dyskusja
 • 11.    Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności PTP i sprawozdania finansowego za 2004 r. oraz planu działalności i planu finansowego PTP na 2005 r.
 • 12.    Współpraca z Niemieckim Towarzystwem Próżniowym DVG.
 • 13.    Wolne wnioski
 • 14.    Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 • 15.    Zakończenie Walnego Zebrania.

Przebieg zebrania

Zebranie otworzył i prowadził przewodniczący PTP prof. Marek Szymoński. W jawnym głosowaniu jednomyślnie na sekretarza zebrania wybrano dr inż. Katarzynę Olszewską, przyjęto zaproponowany porządek obrad i wybrano Komisję Wnioskową w składzie prof. Tomasz Stobiecki, dr inż. Henryk Jankowski, dr inż. Ryszard Mania. Następnie przystąpiono do przyjęcia przez Walne Zebranie uchwał nadania godności Honorowego Członka PTP prof. Andrzeja Halasowi i prof. Witoldowi Prechtowi oraz uchwały nadania godności Honorowego Przewodniczącego PTP prof. Andrzejowi Hałasowi. Przewodniczący PTP przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004 rok i program działania na rok 2005 a sprawozdanie finansowe za rok 2004 i plan finansowy na 2005 rok, w imieniu nieobecnego skarbnika dr inż. Mirosława Kozłowskiego, złożyła sekretarz PTP pani K. Olszewska.

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego

z działalności od 21 kwietnia 2004 do 28 października 2005

 

W kadencji od 21 kwietnia 2004 do 28 października 2005 prace Zarządu PTP koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

 1. działalności naukowej Towarzystwa,
 2. działalności wydawniczej (biuletyn i witryna internetowa PTP: http://www.ptp.agh.edu.pl
 3. współpracy z zagranicznymi organizacjami próżniowymi i IUVSTA
 4. sprawach organizacyjno członkowskich

Materiały źródłowe

 • Protokoły z Zebrań Zarządu PTP:
 • Protokół 1/3/2004 z posiedzenia Zarządu PTP w Starych Jabłonkach w dniu 20.04.2004
 • Protokół 2/4/2004 z posiedzenia Zarządu PTP w Krakowie w dniu 4.11.2004
 • Protokół 1/2005 z posiedzenia Zarządu PTP w Warszawie w dniu 28.01.2005
 • Biuletyn PTP nr (1-2/37-38) 2004 pod wspólną redakcją prof. dr hab. Leszka Michalaka i prof. dr hab. Tomasza Stobieckiego „Technika próżni i technologie próżniowe”.
 • Biuletyn PTP wersja internetowa – http://www.ptp.agh.edu.pl

 

 

Ad.1 Działalność naukowa

Działalność polegała na pracy w sekcjach, na organizowaniu konferencji warsztatów naukowych oraz rozstrzygnięciu konkursu im. J. Groszkowskiego na najlepsza pracę doktorska i magisterską.

Konkurs im. J. Groszkowskiego

 

Została rozstrzygnięta edycja konkursu za rok 2004 na najlepszą pracę doktorską i magisterską. W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono pracę pana Andrzeja Steca z Politechniki Rzeszowskiej, zatytułowaną: „Metoda kontroli stanu plazmy podczas magnetronowego wyładowania jarzeniowego”. W kategorii prac magisterskich wyróżniono pracę pana Michała Ślęzaka z AGH, zatytułowną: „Badanie charakterystyk magnetycznych i magnetorezystancyjnych elementów spintronicznych”. Laureat nagrodzonej pracy doktorskiej wygłosił referat i odebrał nagrodę na VII Konferencji Techniki Próżni (Cedzyna k/Kielc 18 – 21. 09. 2005). Wyniki konkursu i streszczenia wyróżnionych prac zostały zamieszczone w okolicznościowym biuletynie towarzystwa (No. 39) załączonym do materiałów konferencji Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and Polish Vacuum Society (PTP) i są również do wglądu na stronie internetowej PTP http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2004

 

Szkoły i konferencje organizowane pod patronatem PTP

W okresie sprawozdawczym zorganizowano pod patronatem PTP 7 konferencji, szkół lub warsztatów.

W roku 2004

Szkoła z zakresu techniki próżni pod patronatem PTP oraz IUVSTA Kraków, 4 – 6 listopada 2004.

Organizatorzy :

Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM
Instytut Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W szkoleniu uczestniczyło 56 osób. Każdy z uczestników otrzymał materiały wykładowe. Szkolenie zostało zakończone testem kwalifikacyjnym. Sprawozdanie ze Szkoły w Biuletynie nr 1-2(37-38) i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2004

 

IV International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS’2004, 19 – 22 września Ustroń Śląski

Organizatorzy :

Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Sekcja Cienkich Warstw PTP, Europejskie Centrum Doskonałości CESIS (Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors) przy Zakładzie Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z wniosku PTP.

Materiały z konferencji ukażą się w specjalnym zeszycie Thin Solid Films. Ze sprawozdaniem z warsztatów SGS’2004 można się zapoznać w Biuletynie nr 1-2(37-38) i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005

 

III Seminarium – Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziały-wań STM/AFM 2004 Zakopane, 1 – 5 grudnia 2004

Sekcji Nauki o Powierzchni i Sekcji Cienkich Warstw Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Organizatorzy:

Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ.

W seminarium wzięło udział 100 osób, wygłoszono 13 referatów przez zaproszonych referentów, 21 komunikatów oraz podczas sesji plakatowej zaprezentowano 19 prac. Szczegółowe informacje o seminarium na stronie internetowej

http://confer.uj.edu.pl/STM-AFM2004

 

W roku 2005

 

X Ogólnopolskie Seminarium „Techniki Jonowe”,16 – 18 marzec 2005 Szklarska Poręba Średnia

Organizatorzy:

Katedra Inżynierii Powierzchni Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Patronat Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni PTP.

Szczegółowe informacje o seminarium i niektóre z zaprezentowanych na seminarium prac można znaleźć w Elektronice nr 6/2005.

 

X Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, 17 – 21 maj 2005 Szklarska Po-ręba Średnia

Organizatorzy:

Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Katedra Mikroelektroniki i Mikrosystemów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej,

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej,

Centrum Doskonałości Cephona (ITE Warszawa),

Centrum Doskonałości NANOMET (IF Politechniki Śląskiej w Gliwicach).

W seminarium uczestniczyło 79 osób (w tym 27 doktorantów i 4 dyplomantów). Zaprezentowano 7 referatów przeglądowych, 27 komunikatów z prac własnych i 46 plakatów. Materiały z seminarium ukażą się w specjalnym zeszycie Optica Applicata. Ze sprawozdaniem z seminarium można się zapoznać w Biuletynie No 39 i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005

 

IV International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP’05 10 – 13 wrzesień 2005 Ustroń Śląski

Organizatorzy :

Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Sekcja Cienkich Warstw PTP, Europejskie Centrum Doskonałości CESIS (Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors) i Krajowe Centrum Doskonałości Powierzchniowych Metod Badawczych w Nanotechnologii Półprzewodnikowej – NANOMET przy Zakładzie Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z wniosku PTP

W warsztatach SSP’05 wzięło 40 uczestników, w tym 30 z zagranicy. Materiały z seminarium ukażą się w specjalnym zeszycie Applied Surface Science. Ze sprawozdaniem z warsztatów SSP’05 można się zapoznać w Biuletynie No 39 i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005

 

VII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, Cedzyna k/Kielc 18 – 21 wrzesień 2005

Organizatorzy :

Sekcji Techniki Próżni PPT, Przemysłowy Instytut Elektroniki, Instytut Mikro- i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.

W konferencji brało udział 57 uczestników. Wygłoszono 23 referaty oraz zaprezentowano 26 plakatów. Ze sprawozdaniem z konferencji można się zapoznać w Biuletynie No 39 i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005

 

Konferencje w przygotowaniu

Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and Polish Vacuum Society (PTP) Vacuum Based Science and Technology and 4thAnnual Meeting of the German Vacuum Society DVG, Kraków 26-29 październik 2005

Organizatorzy:

PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ.http://confer.uj.edu.pl/DVG_PTP/

43rd IUVSTA Workshop on Chemical Sensitivity in Scanning Probe Microscopy Zakopane 29 listopad do 3 grudzień 2005

Organizatorzy:

Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego iCentrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ.

http://confer.uj.edu.pl/IUVSTA_Workshop/

Ad. 2 Działalność wydawnicza

W czasopiśmie Elektronika wydano jeden biuletyn No. 1-2 (37-38). Kolejny No. 39, to specjalny numer biuletynu, który został włączony do zeszytu streszczeń konferencji Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and Polish Vacuum Society (PTP). Biuletyn ten oprócz tradycyjnej części sprawozdawczej, zawiera między innymi wspomnienia historyczne: „Zarys historii techniki wysokiej próżni w Polsce” – P. Szwemina i opisy sylwetek bardzo zasłużonych dla PTP, a obchodzących jubileusz 50-lecia pracy naukowej, profesorów Andrzeja Hałasa i Witolda Prechta. Biuletyn ten zostanie przekazany członkom PTP biorącym udział w konferencji, jak również tym którzy wezmą udział w walnym zebraniu, natomiast nieobecnym zostanie przesłany.

Witryna internetowa http://www.ptp.agh.edu.pl została przeniesiona z UMCS w Lublinie na AGH w Krakowie i jest na bieżąco aktualizowana. Witryna jest tak zorganizowana, że aktualizowana strona na serwerze w Krakowie będzie również zaktualizowana pod starym adresem towarzystwa http://ptp.umcs.lublin.pl

Dzięki uprzejmości prof. J. Zdanowskiego zainteresowani znajdą szeroki przegląd osiągnięć polskiej próżni w materiałach „Polska Elektronika Próżniowa Wczoraj i Dziś” wydanych przez oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej http://www.ptp.agh.edu.pl/PDF/pepwd.pdf

W związku z dużym zapotrzebowaniem na materiały szkoleniowe z zakresu wytwarzania próżni i jej zastosowań w przemyśle i małych firmach (efekt szkolenia przeprowadzonego w ubiegłym roku), panowie Andrzej Hałas, Stanisław Hałas i Piotr Szwemin zobowiązali się (jeszcze w tym roku) dostarczyć swoje opracowania.

Ad. 3 Współpraca z zagranicznymi organizacjami próżniowymi i IUVSTA

a) Współpraca z zagranicznymi towarzystwami próżniowymi

W tym zakresie prowadzono rozmowy z Francuskim Towarzystwem Próżniowym na temat możliwości kontynuacji cyklu spotkań, tym razem we Francji. Niestety Francuskie Towarzystwo Próżniowe nie widzi możliwości zorganizowania takiej imprezy w najbliższym okresie czasu.

            Nawiązano natomiast aktywną współpracę z Niemieckim Towarzystwem Próżniowym czego wyrazem jest zorganizowanie w dniach od 26 do 29 października 2005 roku w Krakowie wspólnego zjazdu naukowego i wystawy sprzętu próżniowego. Oba Towarzystwa postanowiły także kontynuować ten rodzaj współpracy w roku 2006 wspólnie organizując następny zjazd, tym razem w Darmstadt w Niemczech. Prof. Marek Szymoński został zaproszony jako współprzewodniczący Komitetu Programowego. Dalsze plany wspólnych działań dotyczą starań o organizację kolejnej, X-tej Europejskiej Konferencji Próżniowej w Polsce w roku 2008. Odpowiednie wspólne wystąpienie jest przygotowywane na następne posiedzenie Komitetu Wykonawczego IUVSTA w San Diego w kwietniu 2006. Do współorganizacji części naukowej Konferencji zaprosimy także inne Europejskie Towarzystwa Próżniowe. Wstępne zainteresowanie tą inicjatywą wyraziło już Szwedzkie Towarzystwo Próżniowe.

b) Współpraca z Międzynarodową Unią IUVSTA

Polskie Towarzystwo Próżniowe bardzo aktywnie współpracuje z IUVSTA. Wyrazem naszej pozycji w tej organizacji jest zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Próżniowego do  objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Reprezentantów Europejskich Towarzystw Próżniowych. W istocie jest to kolegium Prezesów tych Towarzystw, lub ich Zastępców, którego zadaniem jest zaktywizowanie na płaszczyźnie europejskiej współpracy naukowej i edukacyjnej w zakresie nauki o próżni i dziedzinach wykorzystujących próżnię oraz technologii próżniowych. W okresie bieżącej kadencji Komitetu dojdzie także do określenia stanowiska Towarzystw Europejskich odnośnie potrzeby i możliwości działania nowej struktury organizacyjnej jaką mogłoby być ewentualnie Europejskie Towarzystwo Próżniowe. Odbyły się już 2 robocze spotkania tego Komitetu z aktywnym uczestnictwem przedstawiciela Polski.

            Od czasu ostatniego Walnego Zebrania PTP odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Wykonawczego IUVSTA (w roku 2004 w Trento i Wenecji; w roku 2005 w Lanzarote i Gumpolskirchen (Austria)). Materialnym wymiarem polskiego uczestnictwa w tych posiedzeniach było uzyskanie aż 3 dofinansowań IUVSTA do imprez szkoleniowych i naukowych organizowanych w Polsce, na łączną kwotę 17 tysięcy franków szwajcarskich. Po raz pierwszy w historii PTP kwota uzyskana od IUVSTA znacznie przekroczyła wielkość naszych składek do tej organizacji za okres ostatnich kilku lat. Starania o to były postulowane od lat przez Komisje Wnioskowe Walnych Zebrań PTP. Dofinansowane imprezy to:

 • Szkoła z zakresu techniki próżni pod patronatem PTP oraz IUVSTA, Kraków, 4 – 6 listopada 2004 – 3.5 tys. Fr.; środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 27 kursantów;
 • 43rd IUVSTA Workshop on Chemical Sensitivity in SPM, 29.XI-4.XII, 2005 w Zakopanem – 10 tys. Fr. ; środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu zaproszonych wykładowców;
 • II Szkoła z zakresu techniki próżni pod patronatem PTP oraz IUVSTA Kraków, Luty 2006 – 3,6 tys. Fr. Z podobnym przeznaczeniem jak w poz. 1.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy w historii PTP w Polsce odbywa się specjalistyczny IUVSTA Workshop, a rezultaty Szkoły Techniki Próżni z roku 2004 zostały wysoko ocenione zarówno przez uczestników jak i przez Władze IUVSTA.

Ad. 4 Sprawy organizacyjno-członkowskie

Od ostatniego walnego zebrania przyjęto następujących nowych członków PTP:

dr Janusza Budziocha z Prevac w Krakowie, mgr inż. Adama Kopcia z Politechniki Koszalińskiej, dr Beatę Stasińską z UMCS oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako członka wspierającego. Obecnie PTP ma 112 członków indywidualnych i 11 członków wspierających.

Na posiedzeniu zarządu przed walnym zebraniem zostanie przyjęta jeszcze dr Ewa Kowalska z PIE.

 

            Sekretarza Naukowy PTP                                          Przewodniczący Zarządu PTP

           /-/ Prof. Tomasz Stobiecki                                            /-/ Prof. Marek Szymoński

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej wniosek końcowy

W imieniu Komisji Rewizyjnej opinie o działalności zarządu przedstawił jej przewodniczący doc Czesław Kiliszek, który we wnioskach końcowych swojego wystąpienia stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie stwierdza błędów i uchybień formalnych w gospodarce finansowej Towarzystwa i wnioskuje o:

 • Przyjęcie sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Próżniowego za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r (załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/2005 z dnia 28.01.2005
 • Przyjęcie sprawozdania z Realizacji budżetu PTP za 2004 rok (załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 1/2005 z dnia 28.01.2005 r.)
 • Pozytywne skwitowanie działalności finansowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego w 2004 roku,
 • Przyjęcie Preliminarza Polskiego Towarzystwa Próżniowego na 2005 rok (załącznik nr1 do Uchwały nr 2/2005 dnia 28.01.2005) pamiętając o skutkach zmniejszenia dotacji KBN na konferencje naukowe.

Na podstawie analizy wszystkich posiadanych dokumentów stwierdzamy, co następuje:

 • Zarząd PTP prowadził swą działalność zgodnie ze statutem Towarzystwa i realizował Plan Działania Zarządu PTP na okres 2004-2007” zatwierdzony przez XII Walne Zebranie w dniu 20. 04. 2004.
 • Działalność Sekcji, chociaż zróżnicowana, prowadzona była w stopniu wyraźnie dobrym.
 • Dokumentacja przychodów i wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę całokształt działalności Zarządu PTP stwierdza, że wykazał on w swej pracy niewątpliwe cechy celowości, rzetelności i gospodarności i w związku z tym przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o pozytywne skwitowanie całokształtu działalności Zarządu PTP za bieżący okres sprawozdawczy.

 

Uchwała Nr 1

z dnia 28 października 2005

w sprawie Honorowego Członkostwa PTP

Na podstawie §14 Statutu PTP i w uznaniu ogromnych zasług Profesora dr Andrzeja Hałasa dla rozwoju nauki o próżni i technologii próżniowych oraz szczególnych zasług dla Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego, na wniosek Zarządu, uchwala co następuje:

                                                                       §1

Nadaje się Profesorowi Andrzejowi Hałasowi godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Próżniowego;

§2

Zatwierdza się Uchwałę Zarządu PTP z dnia 26 października 2005 roku nadającą Profesorowi Andrzejowi Hałasowi tytuł Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

Uchwała obowiązuje od 28 października 2005 roku.

 

Sekretarz Walnego Zebrania                      Przewodniczący Walnego Zebrania

            dr Katarzyna Olszewska                                prof. dr hab. Marek Szymoński

 

Uchwała Nr 2

z dnia 28 października 2005

w sprawie Honorowego Członkostwa PTP

Na podstawie §14 Statutu PTP i w uznaniu szczególnych zasług Profesora dr hab. Witolda Prechta dla Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego, na wniosek Zarządu, uchwala co następuje:

                                                                       §1

Profesorowi Witoldowi Prechtowi nadaje się godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

Uchwała obowiązuje od 28 października 2005 roku.

 

Sekretarz Walnego Zebrania                      Przewodniczący Walnego Zebrania

            dr Katarzyna Olszewska                                prof. dr hab. Marek Szymoński

 

Uchwała Nr 3

z dnia 28 października 2005

w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2004 r.

 

Na podstawie § 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Próżniowego Walne Zebranie Członków Towarzystwa:

§1

Przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 21.04.2004r. do 28.10.2005r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i sprawozdanie z realizacji budżetu za 2004 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

 

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2004 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zamykające się po stronie przychodów kwotą 33 404,80 zł. (trzydzieści trzy tysiące czterysta cztery złote 80gr) a po stronie wydatków kwotą
34 446,62 zł. (trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 62gr)

 

Sekretarz Walnego Zebrania                      Przewodniczący Walnego Zebrania

            dr Katarzyna Olszewska                                prof. dr hab. Marek Szymoński

 

Uchwała Nr 4

z dnia 28 października 2005

w sprawie planu działalności i budżetu na 2005 r.

Na podstawie §26 pkt. 6 i pkt. 8 statutu PTP Walne Zebranie Członków Towarzystwa zatwierdza:

§1

Plan działalności na 2005 r przedstawiony przez Przewodniczącego Towarzystwa.

 

§2

Budżet PTP na 2005 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Walnego Zebrania              Przewodniczący Walnego Zebrania

            dr Katarzyna Olszewska                                prof. dr hab. Marek Szymoński

 

 

Sprawozdania Komisji Wnioskowej

Komisja Wnioskowa w składzie: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, dr inż. Henryk Jankowski i dr inż. Ryszard Mania, po otrzymaniu wniosku Komisji Rewizyjnej o pozytywne skwitowanie całokształtu działalności Zarządu PTP za bieżący okres sprawozdawczy przedstawiła Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia Uchwałę nr 3 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP oraz Uchwałę nr 4 w sprawie planu działalności i budżetu PTP.

W wyniku dyskusji Walne Zebranie udzieliło poparcia Zarządowi PTP do intensywnej kontynuacji współpracy z DVG w roku 2006, wspólnie organizując następny zjazd w Darmstadt. Walne Zebranie popiera również starania Zarządu PTP o organizację kolejnej, X Europejskiej Konferencji Próżniowej w Polsce w roku 2008. Odpowiednie wspólne wystąpienie zarządów PTP i DVG jest przygotowywane na następne posiedzenie Komitetu Wykonawczego IUVSTA w San Diego w kwietniu 2006.

Za Komisje Wnioskową

T. Stobiecki

 

Sprawozdania Sekcji PTP

Sprawozdanie z działalności Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni (PIP)

za okres od 21. 04. 2004 do 28. 10. 2005

Zebranie odbyło się w dniu 20.04.2004 roku w Starych Jabłonkach podczas kolejnej konferencji naukowej ELTE. W zebraniu uczestniczyło 12 członków sekcji.( Lista osób obecnych zachowana w dokumentacji.)

Przewodniczący Sekcji Prof. Witold Precht zaproponował następujący porządek zebrania:

 • 1)     Wybór przewodniczącego zebrania
 • 2)     Sprawozdanie z działalności Sekcji w latach 2001-2004
 • 3)     Wybór przewodniczącego i zarządu
 • 4)     Wolne wnioski.

Porządek zebrania został przyjęty. Przewodniczył zebraniu Prof. Jerzy Zdanowski.

Sprawozdanie z działalności Sekcji zostało przedstawione przez sekretarza sekcji Ryszarda Manię i znajduje się w dokumentacji Sekcji. Kopia sprawozdania z działalności Sekcji w latach 2001-2004 została przekazana Prof. A. Ciszewskiemu obecnemu na Konferencji ELTE.

Prowadzący zebranie zaproponował aby Prof. W.Precht ponownie objął stanowisko przewodniczącego Sekcji. Nie zgłoszono innej kandydatury. Zaakceptowano w głosowaniu jawnym. Prof. W. Precht został wybrany Przewodniczącym Sekcji PIP na następną kadencję. Następnie Prof. W. Precht zaproponował, jako kandydatów do zarządu Sekcji, dr W. Oleszkiewicza, B. Wendlera i R. Manię. W wyniku głosowania zaproponowany skład zarządu Sekcji został zaakceptowany jednogłośnie. Dr W. Oleszkiewiczowi z Politechniki Wrocławskiej została powierzona funkcja wiceprzewodniczącego, zaś R. Mani z AGH, ponownie funkcja sekretarza.

W ostatnim punkcie porządku obrad przeprowadzono szereg dyskusji.

Postulowano ustalenie kolejności planowanych konferencji naukowych. Prof. J. Zdanowski poinformował zebranych o planowanej na 2005 kolejnej konferencji z cyklu „Techniki Jonowe”. Z kolei Prof. W.Precht przedstawił problemy związane z planami organizacji 14 –tej Szkoly Letniej „Modern Plasma Surface Technology”. Sekretarz sekcji zwrócił uwagę na coraz mniejszą frekwencję na kolejnych zebraniach Sekcji, co ma niewątpliwie związek z rosnącymi kosztami uczestnictwa w konferencjach podczas których odbywają się spotkania członków. Drugim powodem jest niewątpliwie pewien „nadmiar” rozlicznych zjazdów naukowych stad i trudności w spotkaniu się na konkretnej konferencji. Prof. T. Stobiecki poinformował zebranych, że organizacja IUVSTA posiada pewne fundusze przeznaczone na szkolenie młodej kadry naukowej. Organizatorzy konferencji winni zadbać o możliwość pozyskania tych funduszy aby ułatwić doktorantom, i innym młodym pracownikom, ewentualny udział w konferencji. Cykliczne konferencje noszące znamiona tzw. Szkół, są szczególnie preferowane w staraniach o uzyskanie dofinansowania.

Dyskutowano również nad potrzebą częstszej wymiany informacji o działalności naukowej i organizacyjnej PT Członków sekcji.

 

2) Dodatkowe, informacje o działalności Członków Sekcji PIP.

      W marcu 2005 odbyła się, tak jak planowano, kolejna konferencja naukowa „Techniki Jonowe” zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską w osobie Prof. Jerzego Zdanowskiego.

      Organizowana od wielu lat konferencja międzynarodowa „Modern Plazma Surface Technology” – tym razem nie odbyła się.

Tym nie mniej wielu członków Sekcji PIP prowadziło intensywną działalność naukową.

Tylko nieliczni przekazali sekretarzowi sekcji informację na ten temat. I tak wiadomo mi, że Członkowie Sekcji brali udział w konferencji która miała miejsce w Kulach we wrześniu 2005 i była organizowana przez Politechnikę Częstochowską i Politechnikę Łódzką. Uczestniczono też w Zakopanem na Konferencji organizowanej przez P.T. Ceramiczne oraz w Nancy na konferencji poświęconej, co prawda, materiałom termoelektrycznym ale nanoszonym równie często technikami plazmowymi.

Wieloletni członek Sekcji Dr Marek Dąbrowski prezentuje prace i uczestniczy w organizacji kolejnej 10 Wystawy Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów o nazwie EUROTOOL odbywającej się w dniach od 12 do 14 października 2005 w Krakowie. Również  w Krakowie (tym samym terminie)  ma miejsce  II Ukraińsko – Polska Konferencji Naukowej nt. Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przedsiębiorczości, w organizacji uczestniczy dr. M. Dąbrowski z Politechniki Krakowskiej. Poprzednie spotkanie odbyło się na Ukrainie w Satanowie i tam też uczestniczyli członkowie Sekcji.

Nasuwa się niewątpliwie wniosek, że istnieje potrzeba szerszej informacji na temat działalności naukowej i organizacyjnej. Uważam, że informacje winny być przekazywane bezpośrednio do Sekretarz Naukowego PTP.

 

Kraków  12.10.2005                                                Sekretarz Sekcji dr. Ryszard Mania

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI TECHNIKI PRÓŻNI

za okres od 21. 04. 2004 do 28. 10. 2005

W latach 2004 i 2005 Zarząd Sekcji wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji w dniu 20 kwietnia w 2004 r. w trakcie VIII Konferencji Naukowej – TECHNOLOGIA ELEKTRONOWA w Starych Jabłonkach pracował w następującym składzie:

 • doc. dr.hab. inż. Elżbieta – Czerwosz Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa przewodniczący
 • dr inż Piotr KONARSKI – Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa – z-ca przewodniczącego
 • dr inż Katarzyna Olszewska – Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa – sekretarz.

 

Na zebraniu Sekcji, które odbyło się w Starych Jabłonkach Sekcji ustalono zakres zadań do zrealizowania w latach 2004-2005.  Głównym zadaniem była organizacja VII Krajowej Konferencji Techniki Próżni pod auspicjami PTP.

Najważniejszymi osiągnięciami Sekcji było:

 • zorganizowanie przez Przemysłowy Instytut Elektroniki pod auspicjami Sekcji Techniki Próżni PTP, cyklicznej Krajowej VII Konferencji Techniki Próżni w dn. 18-21.09.2005 w Cedzynie k/Kielc. Współorganizatorem Konferencji był Instytut Mikro- i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. W Konferencji brało udział 57 uczestników z różnych ośrodków polskich oraz z dwóch zagranicznych. Przedstawiono 23 referaty ustne ( tym  12 plenarnych, 5 referatów z prac własnych i 6 krótkich komunikatów) oraz zaprezentowano 26 plakatów dotyczących bieżących prac własnych. W trakcie konferencji odbyła się Sesja Producentów, na której każdy z 7 producentów biorących udział w konferencji miał możność wygłoszenia krótkiego referatu. Organizatorzy Konferencji zwołali także zebranie Sekcji Techniki Próżni, gdzie omówiono dotychczasową działalność Sekcji oraz zaproponowano nowe formy aktywności. Bardziej szczegółowe omówienie Konferencji (łącznie ze sprawozdaniem z zebrania Sekcji) znajdzie się wkrótce na stronie konferencji (http:\\www.pie.edu.pl\proznia_2005).
 • dla potrzeb konferencji utworzono stronę WWW, która  obecnie jest utrzymywana dla potrzeb Sekcji http:\\www.pie.edu.pl\proznia_2005
 • obecnie trwa opracowanie materiałów pokonferencyjnych (około 40 artykułów), które zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej seria Elektronika

Przewodnicząca Sekcji

Elżbieta Czerwosz

17.10.2005

 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Cienkich Warstw PTP

za okres od 21. 04. 2004 do 28. 10. 2005

 

Podczas VIII Konferencji Naukowej – TECHNOLOGIA ELEKTRONOWA w Starych Jabłonkach obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Cienkich Warstw w dniu 20 kwietnia w 2004 r. Wybrano Zarząd Sekcji w następującym składzie:

 • dr hab. inż. Marek Tłaczała – Politechnika Wrocławska – przewodniczący
 • prof. dr hab. Maciej Bugajski – Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa – zastępca przewodniczącego
 • dr inż. Ryszard Korbutowicz – Politechnika Wrocławska – sekretarz.

 

Zgodnie z planem działania przedyskutowanym na tym Zebraniu Zarząd Sekcji w porozumieniu z Sekcją Nauki o Powierzchni latach 2004-2005 skupił się na organizacji/współorganizacji konferencji naukowych pod auspicjami PTP.

Najważniejszym osiągnięciem Sekcji było zorganizowanie przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Katedra Mikroelektroniki i Mikrosystemów, Politechniki Wrocławskiej, pod egidą Sekcji Cienkich Warstw oraz Sekcji Nauki o Powierzchni PTP X Seminarium „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe – PiSC-2005 w dniach 17-21 maja 2005 r. w Szklarskiej Porębie. Udział wzięło 79 uczestników, w tym 27 doktorantów i 4 dyplomantów z 15 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Materiały Seminarium ukażą się w 3 numerze OPTICA APPLICATA (połowa listopada 2005 r.). Sprawozdanie zostało dostarczone wcześniej przez sekretarza sekcji dra inż. Ryszarda Korbutowicza i zamieszczone w biuletynie internetowym PTP: http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005.

Sekcja współdziałała przy zorganizowaniu przez:

 • Zakład Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni PTP, cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej p.n. IV International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS’2004 w dniach 19-23 września 2004 r. w Ustroniu. W warsztatach wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym ok. 40 z zagranicy. Materiały Seminarium ukazały się w specjalnym numerze THIN SOLID FILMS 490 (2005) 1-110. Sprawozdanie z tej konferencji ukazało się już w Biuletynie PTP w Elektronice No.1/2005 i biuletynie rozpowszechnianym elektronicznie http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005,
 • Zakład Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni PTP, cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej p.n. IV International Workshop on Semiconductor Surfach Passivation – SSP’2005 w dniach 10-13 września 2005 r. w Ustroniu. Materiały warsztatów ukażą się w specjalnym numerze czasopisma APPLIED SURFACE SCIENCE. Sprawozdanie z tej konferencji ukazało się już w Biuletynie PTP rozpowszechnianym elektronicznie http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005.

 

Sekcja pozyskała nowego członka – dr inż. Beatę Ścianę z Politechniki Wrocławskiej.

Przewodniczący Sekcji Cienkich Warstw PTP

Marek Tłaczała

Sprawozdanie z działalności Sekcji Nauki o Powierzchni PTP

za okres od 21. 04. 2004 do 28. 10. 2005

 

Rok 2004 i 2005 był kolejnym odpowiednio dwunastym i trzynastym rokiem działalności Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP), w którym Zarząd Sekcji wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji w dniu 20 kwietnia w 2004 r. w trakcie VIII Konferencji Naukowej – TECHNOLOGIA ELEKTRONOWA w Starych Jabłonkach pracował w następującym składzie:

 • prof.dr.hab.inż. Jacek SZUBER – Instytut Fizyki Pol.Śl. w Gliwicach – przewodniczący
 • dr Piotr KONARSKI – Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa – z-ca przewodniczącego
 • mgr inż. Monika KWOKA – Instytut Fizyki Pol.Śl. w Gliwicach – sekretarz.

 

Zgodnie z planem działania przedyskutowanym na tym Zebraniu  Zarząd Sekcji również w latach 2004-2005 skupił się na organizacji/współorganizacji konferencji naukowych pod auspicjami PTP.

Najważniejszymi osiągnięciami Sekcji było:

 • zorganizowanie przez Zakład Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw PTP, cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej p.n. IV International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS’2004 w dniach 19-23 września 2004 r. w Ustroniu. W warsztatach wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym ok. 40 z zagranicy. Materiały Seminarium ukazały się w specjalnym numerze THIN SOLID FILMS 490 (2005) 1-110. Sprawozdanie z tej konferencji ukazało się już w Biuletynie PTP w Elektronice No.1/2005 i biuletynie rozpowszechnianym elektronicznie http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005,
 • zorganizowanie przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Struktur Cienkowarstwowych PTP o Towarzystwa Próżniowego, X Seminarium „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe –     PSC-2005 w dniach 17-21 maja 2005 r. w Szklarskiej Porębie. Materiały Seminarium (aktualnie w recenzji) ukażą się w specjalnym numerze OPTICA APPLICATA. Sprawozdanie z Seminarium przygotował niezależnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium – prof.dr hab. Marek TŁACZAŁA.
 • zorganizowanie przez Zakład Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw PTP, cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej p.n. IV International Workshop on Semiconductor Surfach Passivation – SSP’2005 w dniach 10-13 września 2005 r. w Ustroniu. W warsztatach wzięło udział ponad 40 uczestników, w tym ok. 30 z zagranicy. Materiały warsztatów (obecnie na etapie recenzji) ukażą się w specjalnym numerze czasopisma APPLIED SURFACE SCIENCE. Sprawozdanie z tej konferencji ukazało się już w Biuletynie PTP rozpowszechnianym elektronicznie http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005.

Przewodniczący Sekcji Nauki o Powierzchni PTP

Prof. dr hab. Jacek SZUBER