Roczne archiwa

12 artykułów

Opublikowano

Walne Zebranie PTP, Cedzyna 2017

W dniu 25.09.2017 r. w Cedzynie k. Kielc w hotelu „Uroczysko” odbyło się XXV Walne Zebranie (sprawozdawczo-programowe) Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

W terminie o godz. 2015 – zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum. Zgodnie z §20 pkt 1. Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 2030 przy obecnych 22 członkach zwyczajnych i 5 członkach wspierających i miało przebieg zgodny z Porządkiem Obrad stanowiącym Załącznik 2. do protokołu Zebrania.

Termin Zebrania ustalił Zarząd Towarzystwa Uchwałą 3/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.: Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo –Programowe Członków Towarzystwa w Cedzynie k. Kielc, w hotelu Uroczysko, Cedzyna 44D, w dniu 25.09. 2017 – w trakcie XI Konferencji Techniki Próżni.

Z uchwałami, protokółem oraz sprawozdaniami można zapoznać poniżej:

Opublikowano

10-th Symposium on Vacuum based Science and Technology

November 28-30, 2017 Kolobrzeg, Poland
The 10th Symposium on Vacuum based Science and Technology is organized by the Faculty of Technology and Education, Koszalin University of Technology and the Clausius Tower Society under auspices of the Polish Vacuum Society and the German Vacuum Society and in collaboration with the BalticNet PlasmaTec.
The mission of the Symposium is to provide a forum for presentation and exchange of research results and expertise in the field of vacuum and plasma science.
After already nine successful meetings organized alternately in Poland and Germany our goal is to continue and foster cooperation within the vacuum and plasma science community.
The symposium topics will be addressed by invited lectures of internationally recognized scientists.
Opublikowano

VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii

W dniach 20-23 czerwca 2017 roku odbędzie się VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii. Jej celem jest prezentacja wyników i wymiana doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią, z aktywnym udziałem przemysłu. VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii organizowana przez Uniwersytet Łódzki jest kontynuacją konferencji, które odbyły się we Wrocławiu (2007), Krakowie (2008), Warszawie (2009), Poznaniu (2010), Gdańsku (2011), Szczecinie (2013) i Poznaniu (2015). Więcej informacji na stronie https://nano2017.uni.lodz.pl/konferencja.php#cel

Opublikowano

Delegaci do IUVSTA

UNION INTERNATIONALE POUR LA SCIENCE, LA TECHNIQUE ET LES APPLICATIONS DU VIDE

INTERNATIONAL UNION FOR VACUUM SCIENCE, TECHNIQUE AND APPLICATIONS

INTERNATIONALE UNION FÜR VAKUUM-FORSCHUNG, -TECHNIK UND -ANWENDUNG

 

Representatives of the PVS in the International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA) – Triennium 2013-2016

IUVSTA is a Union of national member societies whose role is to stimulate international collaboration in the fields of vacuum science, techniques and applications and related multi-disciplinary topics including solid-vacuum and other interfaces. The Polish representatives in the IUVSTA for the period of 2013-2016 are:

Designation and Name Position Division
Prof. Leszek Markowski Councillor Executive Council
Prof. Jacek Szuber Alternate Councillor Executive Council
Prof. Leszek Markowski Committee member Applied Surface Science Division
Prof. Jacek Szuber National representative Electronic Materials and Processes Division
Prof. Ryszard Czajka National representative Nanometre Structure Division
Prof. Marek Tłaczała National representative Plasma Science and Techniques Division
Prof. Witold Posadowski National representative Surface Engineering Division
Prof. Antoni Ciszewski National representative Surface Science Division
Prof. Regina Paszkiewicz National representative Thin Film Division
Prof. Elżbieta Czerwosz National representative Vacuum Science and Technology Division