Dzienne archiwum

3 artykułów

Opublikowano

Delegaci do IUVSTA

UNION INTERNATIONALE POUR LA SCIENCE, LA TECHNIQUE ET LES APPLICATIONS DU VIDE

INTERNATIONAL UNION FOR VACUUM SCIENCE, TECHNIQUE AND APPLICATIONS

INTERNATIONALE UNION FÜR VAKUUM-FORSCHUNG, -TECHNIK UND -ANWENDUNG

 

Representatives of the PVS in the International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA) – Triennium 2013-2016

IUVSTA is a Union of national member societies whose role is to stimulate international collaboration in the fields of vacuum science, techniques and applications and related multi-disciplinary topics including solid-vacuum and other interfaces. The Polish representatives in the IUVSTA for the period of 2013-2016 are:

Designation and Name Position Division
Prof. Leszek Markowski Councillor Executive Council
Prof. Jacek Szuber Alternate Councillor Executive Council
Prof. Leszek Markowski Committee member Applied Surface Science Division
Prof. Jacek Szuber National representative Electronic Materials and Processes Division
Prof. Ryszard Czajka National representative Nanometre Structure Division
Prof. Marek Tłaczała National representative Plasma Science and Techniques Division
Prof. Witold Posadowski National representative Surface Engineering Division
Prof. Antoni Ciszewski National representative Surface Science Division
Prof. Regina Paszkiewicz National representative Thin Film Division
Prof. Elżbieta Czerwosz National representative Vacuum Science and Technology Division

 

Opublikowano

Władze

Zgodnie ze Statutem władzami Polskiego Towarzystwa Próżniowego są:

I

Walne Zebranie, które liczy:
* 154 członków zwyczajnych
* 3 członków honorowych
* 13 członków wspierających

II

Przewodniczący PTP – prof. dr hab. Ryszard Czajka 

Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul.Nieszawska 13A, 60-965 Poznań, tel: +48 61 665 3234, 3162, fax: +48 61 665 3201, e-mail: ryszard.czajka@put.poznan.pl

Przewodniczący-elekt PTP – dr hab. Leszek Markowski

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, tel.: (+48 71) 375 9307, e-mail:  lmark@ifd.uni.wroc.pl

Przewodniczący PTP poprzedniej kadencji (2016-2019) –prof. dr hab. Marek Godlewski

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, tel: (+48 22) 843 66 01 wew: 3257, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl

Sekretarz naukowy PTP – dr hab. inż. Ryszard Korbutowicz

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 11/17, 50-370 Wrocław, tel.: +48-71-3204951, e-mail: ryszard.korbutowicz@pwr.edu.pl

Sekretarz organizacyjny PTP – dr inż. Katarzyna Olszewska-Czopik
Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel. 022-590 73 66, fax 022-619-29-47, e-mail: katarzyna.olszewska@itr.org.pl
Skarbnik PTP – Aleksander Zawada
Instytut Tele- i Radiotechniczny , ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel. 022-590 73 67, e-mail: aleksander.zawada@ep.com.pl
mgr inż. Mirosław Fordon – członek zarządu, e-mail: m.fordon@uni-export.com.pl
dr hab. inż. Wojciech Koczorowski – członek zarządu, e-mail: wojciech.koczorowski@put.poznan.pl
prof. dr hab. Jacek Szuber – członek zarządu, e-mail: Jacek.Szuber@polsl.pl
dr  Radosław Wasielewski– członek zarządu, e-mail: radoslaw.wasielewski@uwr.edu.pl

III

Przewodniczący Sekcji:
dr hab. inż. Konstanty Marszałek – przewodniczący Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni, e-mail: marszale@uci.agh.edu.pl
dr hab. Elżbieta Czerwosz – przewodnicząca Sekcji Techniki Próżni, e-mail: elzbieta.czerwosz@itr.org.pl
dr hab. inż. Monika Kwoka – przewodniczący Sekcji Nauki o Powierzchni, e-mail: mkwoka@polsl.pl
prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – przewodnicząca Sekcji Cienkich Warstw, e-mail: regina.paszkiewicz@pwr.edu.pl

IV

Komisja Rewizyjna wybrana na kadencję 2019 -2021
dr Piotr Konarski – przewodniczący, e-mail: piotr.konarsk@itr.org.pl
mgr inż. Sławomir Krawczyk, e-mail: sławomir.krawczyk@itr.org.pl
dr inż. Izabela Stępińska, e-mail: izabela.stepinska@itr.org.pl

 

Opublikowano

O PTP

Członek międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni IUVSTA

INFORMACJA o Polskim Towarzystwie Próżniowym

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP) jest popularyzowanie nauki, techniki i zastosowań próżni w różnych dziedzinach życia, jak również pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy placówkami naukowymi i zakładami produkcyjnymi oraz specjalistami z tej dziedziny w kraju i zagranica.

Działalność PTP obejmuje:

 • rozpowszechnianie w kraju wiedzy o reprezentowanej dziedzinie poprzez publikacje, odczyty i konferencje naukowe,
 • reprezentowanie PTP poprzez udział w zjazdach i konferencjach międzynarodowych oraz przedstawianie na nich krajowego dorobku z nauki techniki i zastosowań próżni,
 • organizowanie wystaw i konkursów ( w tym konkursu im. prof. Janusza Groszkowskiego) popularyzujących te dziedzinę,
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze,
 • pomoc w opracowaniu i opiniowaniu norm, projektów, planów i przepisów z dziedziny próżni i jej zastosowań,
 • wspieranie producentów sprzętu próżniowego w nowoczesnym rozwoju ich produkcji,
 • reprezentowanie interesów i opinii członków PTP wobec władz, instytucji oraz innych stowarzyszeń technicznych i naukowych.

Polskie Towarzystwo Próżniowe, zorganizowane w nowej strukturze od 5 września 1992 r., jest kontynuatorem działalności rozpoczętej już w 1964 r., kiedy to z inicjatywy prof. Janusza Groszkowskiego ukonstytuował się Polski Komitet Narodowy Techniki Próżniowej (PKNTP) działający pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i skupiający osoby zajmujące się technika próżni i jej naukowymi podstawami. W 1965 r. Komitet ten został członkiem Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni (The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications IUVSTA), włączając się tym samym w nurt współpracy międzynarodowej.
W 1981 r. z inicjatywy prof. Bohdana Paszkowskiego – członka rzeczywistego PAN, w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) powstał Polski Komitet Techniki Próżni i Technologii Elektropróżniowych (PKTP i TE). Pierwszym przewodniczącym Komitetu został prof. Bohdan Paszkowski a prof. Januszowi Groszkowskiemu nadano tytuł Honorowego Przewodniczącego.
Dostosowując strukturę Komitetu do struktury IUVSTA powołano sekcje tematyczne, a wykazana na tym szczeblu aktywność spowodowała szybki wzrost liczby członków przy czym w większości byli to fizycy, chemicy, elektronicy i mechanicy wykorzystujący technikę próżni do celów badawczych lub technologicznych. Ten fakt oraz dążenie do samodzielności i osobowości prawnej w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju były przyczynami podjęcia uchwały o rozwiązaniu PKTP i TE, wystąpienia ze struktury SEP oraz o powołaniu samodzielnego i niezależnego Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

5 września 1992 roku Sad Wojewódzki w Koszalinie wydal decyzje o rejestracji Polskiego Towarzystwa Próżniowego a 27 października 1992 roku odbyło się Walne Zebranie Członków PTP, na którym:

 • wybrano na pierwsza kadencje 12 osobowy Zarząd PTP, którego przewodniczącym został prof. Andrzej Halas, a przewodniczącym elektem prof. Marek Szymoński,
 • nadano prof. Bohdanowi Paszkowskiemu tytuł Członka Honorowego PTP,
 • powołano cztery sekcje tematyczne:
  • Sekcja Techniki Próżni,
  • Sekcja Nauki o Powierzchni,
  • Sekcja Cienkich Warstw,
  • Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni,
 • powołano Komisje d/s Konkursu im. prof. Janusza Groszkowskiego, która dokonuje wyboru najlepszej pracy magisterskiej z dziedziny techniki próżni i jej zastosowań,
 • wyznaczono delegata do IUVSTA, którym został prof. Marek Szymoński.

Polskie Towarzystwo Próżniowe jest samodzielnym i niezależnym stowarzyszeniem działającym o demokratycznie przyjęty statut wzorowany na statucie IUVSTA, otwartym dla wszystkich osób, których zainteresowania wiążą się z wytwarzaniem lub wykorzystaniem próżni. W chwili obecnej do PTP należy 140 członków indywidualnych i zbiorowych, rekrutujących z różnych środowisk naukowych i technicznych. Jedynym stałym źródłem przychodów Towarzystwa są składki od członków indywidualnych i zbiorowych, przeznaczone głównie na nagrody w Konkursie im. prof J. Groszkowskiego, wydawanie Biuletynu PTP oraz finansowe wspieranie seminariów i konferencji naukowo-technicznych.