Opublikowano

Władze

Zgodnie ze Statutem władzami Polskiego Towarzystwa Próżniowego są:

I

Walne Zebranie, które liczy:
* 154 członków zwyczajnych
* 3 członków honorowych
* 13 członków wspierających

II

Przewodniczący PTP – prof. dr hab. Ryszard Czajka 

Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul.Nieszawska 13A, 60-965 Poznań, tel: +48 61 665 3234, 3162, fax: +48 61 665 3201, e-mail: ryszard.czajka@put.poznan.pl

Przewodniczący-elekt PTP – dr hab. Leszek Markowski

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, tel.: (+48 71) 375 9307, e-mail:  lmark@ifd.uni.wroc.pl

Przewodniczący PTP poprzedniej kadencji (2016-2019) –prof. dr hab. Marek Godlewski

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, tel: (+48 22) 843 66 01 wew: 3257, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl

Sekretarz naukowy PTP – dr hab. inż. Ryszard Korbutowicz

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 11/17, 50-370 Wrocław, tel.: +48-71-3204951, e-mail: ryszard.korbutowicz@pwr.edu.pl

Sekretarz organizacyjny PTP – dr inż. Katarzyna Olszewska-Czopik
Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel. 022-590 73 66, fax 022-619-29-47, e-mail: katarzyna.olszewska@itr.org.pl
Skarbnik PTP – Aleksander Zawada
Instytut Tele- i Radiotechniczny , ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel. 022-590 73 67, e-mail: aleksander.zawada@ep.com.pl
mgr inż. Mirosław Fordon – członek zarządu, e-mail: m.fordon@uni-export.com.pl
dr hab. inż. Wojciech Koczorowski – członek zarządu, e-mail: wojciech.koczorowski@put.poznan.pl
prof. dr hab. Jacek Szuber – członek zarządu, e-mail: Jacek.Szuber@polsl.pl
dr  Radosław Wasielewski– członek zarządu, e-mail: radoslaw.wasielewski@uwr.edu.pl

III

Przewodniczący Sekcji:
dr hab. inż. Konstanty Marszałek – przewodniczący Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni, e-mail: marszale@uci.agh.edu.pl
dr hab. Elżbieta Czerwosz – przewodnicząca Sekcji Techniki Próżni, e-mail: elzbieta.czerwosz@itr.org.pl
dr hab. inż. Monika Kwoka – przewodniczący Sekcji Nauki o Powierzchni, e-mail: mkwoka@polsl.pl
prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – przewodnicząca Sekcji Cienkich Warstw, e-mail: regina.paszkiewicz@pwr.edu.pl

IV

Komisja Rewizyjna wybrana na kadencję 2019 -2021
dr Piotr Konarski – przewodniczący, e-mail: piotr.konarsk@itr.org.pl
mgr inż. Sławomir Krawczyk, e-mail: sławomir.krawczyk@itr.org.pl
dr inż. Izabela Stępińska, e-mail: izabela.stepinska@itr.org.pl