18 artykułów

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2009

Komisja konkursowa w składzie:

 • dr hab. inż. Marek Tłaczała, Prof. PWr – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzisław Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii prac magisterskich:

pan Michała Krupiński otrzymał Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „Badanie wpływu surfakantów na wzrost cienkich warstw w układzie cienkowarstwowym” wykonaną na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademii Górniczo-Hutniczej

za Komisję Konkursową

prof. dr hab.inż. Marek Tłaczała

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2008

Komisja konkursowa w składzie:

 • dr hab. inż. Marek Tłaczała, Prof. PWr – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzisław Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Dr Monika Kwoka otrzymała Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za rozprawę p.t „Studies of surface properties of L-CVD SnO2 thin films” wykonaną w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Promotor prof. dr hab. Jacek Szuber

za Komisję Konkursową

dr hab.inż. Marek Tłaczała, prof. PWr

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2006

Komisja konkursowa w składzie:

 • doc. dr Jerzy Marks – Przemysłowy Instytut Elektroniki,
 • prof. dr hab. Leszek Michalak – Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Marii Courie-Skłodowskiej,
 • prof. dr inż. Jerzy Zdanowski – wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Dr inż.  Marek Niewiński otrzymał Nagrodę
za rozprawę p.t „Analiza właściwości wzorców wysokich próżni w oparciu o model globalny” wykonaną na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Promotor prof. dr hab. Piotr Szwemin

Dr inż. Jarosław Kanak otrzymał Wyróżnienie Dyplomem
za rozprawę p.t „Dyfrakcja rentgenowska na układach wielowarstwowych – metody pomiaru i modele
wykonaną w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej
Promotor prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Dr Iwona Kowalik otrzymała Wyróżnienie Dyplomem
za rozprawę p.t „Stany 3d w strukturze elektronowej powierzchni GaN modyfikowanej warstwami zawierającymi metale przejściowe” wykonaną w Instytucie Fizyki PAN
Promotor dr hab. Bogdan Kowalski

W kategorii prac magisterskich:

Nagrodę otrzymał Mgr Grzegorz Goryl
za pracę  p.t. Obrazowanie rekonstrukcju fal gęstości ładunku na powierzchni InSb001C(8×2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego pracującego w warunkach UHV „
wykonaną na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szymońskiego

za Komisję Konkursową

podpis

Prof. dr hab. Leszek Michalak

 

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2004

Polskie Towarzystwo Próżniowe
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

O NAGRODĘ

im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2004

Komisja Konkursowa w składzie:

 

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Leszek Michalak Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

 

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Andrzej Stec otrzymał Nagrodę

za rozprawę p.t ” Metoda kontroli stanu plazmy podczas magnetronowego wyładowania jarzeniowego” wykonaną na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Politechniki Rzeszowskiej

Promotor prof. dr hab. Edward Leja

W kategorii prac magisterskich

mgr inż. Michał Ślązak otrzymał Wyróżnienie

za pracę p.t. ” Badanie charakterystyk magnetycznych i magnetorezystancyjnych elementów spintronicznych „ wykonaną w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej
pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Stobieckiego

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2003

Polskie Towarzystwo Próżniowe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

O NAGRODĘ

im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2003

Komisja Konkursowa w składzie:

 

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

 

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Anna Smolira otrzymała Wyróżnienie

za rozprawę p.t ” Detekcja insuliny i hemoglobiny metodą MALDI” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im Marii Courie-Skłodowskiej.
Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

W kategorii prac magisterskich

mgr inż. Monika Kwoka otrzymała Nagrodę

za pracę p.t. „Photoemission studies of the surface chemistry and electronic properties of L-CDV SnO2 thin films ” wykonaną na Wydziale Matematyki i Fizyki Politechniki Śląskiej.
pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szubera.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2002

Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ptp_logo  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  sep_logo

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2002

Komisja Konkursowa  w składzie:

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Leszek Michalak Instytut   Fizyki,  Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławskia

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Bartosz Such otrzymał Nagrodę

za rozprawę p.t „Nanostruktury tworzone na powierzchniach kryształów jonowych podczas bombardowania elektronowego” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego.
Promotor prof. dr hab. Marek Szymoński.

dr Grzegorz Kasperski otrzymał Wyróżnienie

za rozprawę p.t. Wyznaczanie całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na wybranych drobinach wieloatomowychwykonaną w Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji
Politechniki Gdańskiej.
Promotor prof. dr hab. Czesław Szmytkowski.

W kategorii prac magisterskich

mgr Piotr Mackiewicz otrzymał Wyróżnienie

za pracę dyplomową pt.: ” Datowanie meteorytów metodą potasowo-argonową „,
wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Hałasa.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 12 września 2003 r. w czasie Sesji Specjalnej
III  Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Polanicy.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2001

Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

logo_ptp  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  logo_sep

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2001

Komisja Konkursowa  w składzie:

 

mgr inż. Bogusław Muszyński Z-ca Sekretarza Generalnego  SEP,
doc. dr Jerzy Marks Instytut Technologii Próżniowych  OBREP,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

 

W kategorii rozpraw doktorskich:

dr inż. Małgorzata Kubik-Kąc otrzymała Nagrodę

za rozprawę p.t „ Korelacja własności magnetycznych i struktury cienkich warstw Fe_Crobronioną na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo Hutniczej. Promotor prof. dr hab. Józef Korecki.

dr inż. Karol Szymański otrzymał wyróżnienie

za rozprawę p.t. „Wpływ kształtu komory próżniowej na rozkłady parametrów stanu gazu i jej właściwości metrologiczne” wykonaną w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
Promotor dr hab. Andrzej Pfitzner.

W kategorii prac magisterskich

mgr Sylwia Ptasińska otrzymała Nagrodę

za pracę dyplomową pt.: „Spektrometria mas klasterów gazowych”, wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Michalaka.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 września 2002 r. w czasie Sesji Specjalnej
VI Krajowej Konferencji Techniki Próżni w Korbielowie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2000

Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

logo_ptp  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  logo_sep

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2000

Komisja Konkursowa  w składzie:

dr inż. Tadeusz Karwat Przedstawiciel Centralnej Komisji d/s Młodzieży SEP
doc. dr Jerzy Marks Instytut  Technologii Próżniowych   OBREP
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;   IMiO, Politechnika Warszawska
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Instytut Techniki  Mikrosystemów, Politechnika Wrocławska

W kategorii rozpraw doktorskich:

dr Andrzej Pelc otrzymał Nagrodę

za rozprawę p.t. „

„Masowo-spektrometryczne badania mikroklasterów (CS2)n”

wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS.

Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

dr inż. Grzegorz Czempik otrzymał Wyróżnienie

za rozprawę p.t.

„Badania właściwości elektronowych i strukturalnych powierzchni i cienkich warstw dwutlenku cyny”

wykonaną w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej

Promotor prof. dr hab. Jacek Szuber.

W kategorii prac magisterskich

nagród nie przyznano

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 maja 2001 r. w czasie Sesji Specjalnej
II Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, w Instytucie Fizyki PAN  w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin