Siedziba Polskiego Towarzystwa Próżniowego

Instytut Tele- i Radiotechniczny , ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Numer konta: 66 1020 1013 0000 0802 0122 3429
PKO BP I Oddział Warszawa

Przewodniczący PTP – prof. dr hab. Marek Godlewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Tel: (+48 22) 843 66 01 wew: 3257, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl
Przewodniczący-elekt PTP – prof. dr hab. Ryszard Czajka
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul.Nieszawska 13A, 60-965 Poznań, tel: +48 61 665 3234, 3162, fax: +48 61 665 3201, e-mail: ryszard.czajka@put.poznan.pl
Przewodniczący PTP poprzedniej kadencji (2013-2016) – dr hab. Leszek Markowski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, Tel.: (+48 71) 375 9307, lmark@ifd.uni.wroc.pl
Sekretarz naukowy PTP – dr hab. inż. Ryszard Korbutowicz
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 11/17, 50-370 Wrocław, tel.: +48-71-3204951 e-mail: ryszard.korbutowicz@pwr.edu.pl
Sekretarz organizacyjny PTP – dr inż. Katarzyna Olszewska-Czopik
Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, Tel. 022-590 73 66, Fax 022-619-29-47, e-mail: katarzyna.olszewska@itr.org.pl
 ­