Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2016

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. Zdzisław Stępień- przewodniczący komisji – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki Politechnika Śląska w Gliwicach

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pan dr inż. Andrzej Stafiniak otrzymał I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Technologie przyrządowe struktur testowych z zastosowaniem nanowłókien ZnO wytwarzanych techniką elektroprzędzenia” wykonaną na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

w kategorii prac magisterskich

Pan mgr inż. Emil Sierda otrzymał I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Self-terminating molecular chains for application in spintronic devices” wykonaną na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej, pod kierunkiem dr inż. Wojciech Koczorowski, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Protokół

Opublikowano

Konferencja SemPiSC2015

W dniach 16-18.09.2015 w Szklarskiej Porębie odbywać się będzie 13 Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC2015 (jak zwykle pod egidą PTP). Więcej informacji na www.sempisc2015.pwr.edu.pl. Podczas obrad przewidziane jest Walne Zebranie członków PTP.

Opublikowano

Szkolenie w zakresie techniki próżni

W dniu 26. czerwca br. podczas VII Krajowej Konferencji Nanotechnologii (24-27 czerwca, Poznań), sesja przedpołudniowa i popołudniowa w ramach sekcji Forum przemysłowe: Techniki próżniowe, odbędzie się szkolenie w zakresie techniki próżni (to nie jest Szkoła Próżni). Wykładowcami będą następujący przedstawiciele przedsiębiorców: Lista. Proszę zwrócić uwagę, że jest to szkolenie, a nie szkoła. Kolejna Szkoła Techniki Próżniowej odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Opublikowano

Regulamin

POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE

R E G U L A M I N
NAGRODY
IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ/DOKTORSKĄ Z DZIEDZINY PRÓŻNI

Opublikowano

Archiwalne aktualności

Poniżej przedstawiamy archiwalne aktualności, publikowane do 2014 roku:

2014

 • Inicjatywa Society of Vacuum Coaters (SVC) — stypendium dla studentów zajmujących się technologią pokryć wytwarzanych próżniowo.
  Szczegóły w pliku: Stypendium
 • Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 14 września 2013 do 22 września 2014 i program działania na 2014 r.
  Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci za 2013 r.
 • W dniach od 30 września do 2 października br. w Kaiserslautern (Niemcy) odbywać się będzie współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Próżniowe 8th Symposium on Vacuum based Science and Technology SVST 8.
  Na tej konferencji Polskie Towarzystwo Próżniowe reprezentowane będzie przez trzech wykładowców proszonych.
  Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 22 sierpnia br.
  Szczegóły o Sympozjum znajdują się na stronie internetowej: http://www.vakuumgesellschaft.de/SVST8/
 • W dniach 5-8 marca 2014 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się XIII Ogólnopolskie Seminarium Techniki Jonowe połączone z III Zimową Szkołą Nanoinżynieria Powierzchni TJ & nanoIP. Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Próżniowe. Szczegółowe informacje o Seminarium i Szkole można znaleźć na stronie: www.wemif.pwr.wroc.pl/zmmn w zakładce Konferencje
 • W dniach 22-25 września 2014 r. w Cedzynie koło Kielc odbędzie się X Konferencji Techniki Próżni. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Instytut Tele- i Radiotechniczny. Szczegółowe informacje o Konferencji można znaleźć na stronie: www.itr.org.pl/10konferencjaptp

2013

 • Podczas obrad V Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Krakowie w dniu 13 wrzesnia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTP. Odchodzący Przewodniczący Zarządu PTP, prof. Jacek Szuber, przedstawił Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalnosci w okresie od 25 wrzesnia 2010 do 13 wrzesnia 2013 w kadencji 2010-2013 PDF. Wybrano nowe władze Towarzystwa. Przewodniczącym-elektem został prof. Marek Godlewski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wybrano członków Zarz±du oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 • Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dziewiąty ogłosił konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji. Własnie wsród ludzi aktywnie działających w towarzystwach i klubach naukowych czy regionalnych poszukujemy właściwych kandydatów.
 • 7-th Symposium on Vacuum based Science and Technology in conjunction with the 12-th Annual Meeting of the German Vacuum Society – DVG organized on November 19-21, 2013 in Kolobrzeg, Poland by the Institute of Technology and Education, Koszalin University of Technology and the Clausius Tower Society under auspices of Vacuum Societies of Poland and Germany, in collaboration with the BalticNet PlasmaTec Association and the Society of Vacuum Coaters SVC. 7-th Symposium on Vacuum based Science and Technology Announcement
 • W dniach 8-12 wrzesnia 2013 r. w Krakowie odbędzie się VIII International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP2013. Szczegółowe informacje na stronie: www.ssp.conrego.pl
 • W dniach 12-15 wrzesnia 2013 r. w Krakowie odbędzie się V Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Szczegółowe informacje na stronie: www.kongres-ptp.conrego.pl

2012

 • Sprawozdanie Zarz±du Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 8 czerwca 2011 do 10 maja 2012: Sprawozdanie
 • W dniach 11-15 września 2012 r. w Krakowie odbędzie się VIII International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS2012. Szczegółowe informacje na stronie konferencji:www.sgs.conrego.pl
 • Walne Zebrane Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbędzie się podczas XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe w Szklarskiej Porębie, program zebrania znajduje sie w uchwale 3/2012 Zarządu PTP: Uchwała Zarządu PTP nr 3-2012
 • Uchwała Zarządu PTP nr 5-2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006