Opublikowano

Szkolenie w zakresie techniki próżni

W dniu 26. czerwca br. podczas VII Krajowej Konferencji Nanotechnologii (24-27 czerwca, Poznań), sesja przedpołudniowa i popołudniowa w ramach sekcji Forum przemysłowe: Techniki próżniowe, odbędzie się szkolenie w zakresie techniki próżni (to nie jest Szkoła Próżni). Wykładowcami będą następujący przedstawiciele przedsiębiorców: Lista. Proszę zwrócić uwagę, że jest to szkolenie, a nie szkoła. Kolejna Szkoła Techniki Próżniowej odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Opublikowano

Regulamin

POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE

R E G U L A M I N
NAGRODY
IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ/DOKTORSKĄ Z DZIEDZINY PRÓŻNI

Opublikowano

Archiwalne aktualności

Poniżej przedstawiamy archiwalne aktualności, publikowane do 2014 roku:

2014

 • Inicjatywa Society of Vacuum Coaters (SVC) — stypendium dla studentów zajmujących się technologią pokryć wytwarzanych próżniowo.
  Szczegóły w pliku: Stypendium
 • Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 14 września 2013 do 22 września 2014 i program działania na 2014 r.
  Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci za 2013 r.
 • W dniach od 30 września do 2 października br. w Kaiserslautern (Niemcy) odbywać się będzie współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Próżniowe 8th Symposium on Vacuum based Science and Technology SVST 8.
  Na tej konferencji Polskie Towarzystwo Próżniowe reprezentowane będzie przez trzech wykładowców proszonych.
  Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 22 sierpnia br.
  Szczegóły o Sympozjum znajdują się na stronie internetowej: http://www.vakuumgesellschaft.de/SVST8/
 • W dniach 5-8 marca 2014 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się XIII Ogólnopolskie Seminarium Techniki Jonowe połączone z III Zimową Szkołą Nanoinżynieria Powierzchni TJ & nanoIP. Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Próżniowe. Szczegółowe informacje o Seminarium i Szkole można znaleźć na stronie: www.wemif.pwr.wroc.pl/zmmn w zakładce Konferencje
 • W dniach 22-25 września 2014 r. w Cedzynie koło Kielc odbędzie się X Konferencji Techniki Próżni. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Instytut Tele- i Radiotechniczny. Szczegółowe informacje o Konferencji można znaleźć na stronie: www.itr.org.pl/10konferencjaptp

2013

 • Podczas obrad V Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Krakowie w dniu 13 wrzesnia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTP. Odchodzący Przewodniczący Zarządu PTP, prof. Jacek Szuber, przedstawił Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalnosci w okresie od 25 wrzesnia 2010 do 13 wrzesnia 2013 w kadencji 2010-2013 PDF. Wybrano nowe władze Towarzystwa. Przewodniczącym-elektem został prof. Marek Godlewski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wybrano członków Zarz±du oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 • Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dziewiąty ogłosił konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji. Własnie wsród ludzi aktywnie działających w towarzystwach i klubach naukowych czy regionalnych poszukujemy właściwych kandydatów.
 • 7-th Symposium on Vacuum based Science and Technology in conjunction with the 12-th Annual Meeting of the German Vacuum Society – DVG organized on November 19-21, 2013 in Kolobrzeg, Poland by the Institute of Technology and Education, Koszalin University of Technology and the Clausius Tower Society under auspices of Vacuum Societies of Poland and Germany, in collaboration with the BalticNet PlasmaTec Association and the Society of Vacuum Coaters SVC. 7-th Symposium on Vacuum based Science and Technology Announcement
 • W dniach 8-12 wrzesnia 2013 r. w Krakowie odbędzie się VIII International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP2013. Szczegółowe informacje na stronie: www.ssp.conrego.pl
 • W dniach 12-15 wrzesnia 2013 r. w Krakowie odbędzie się V Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Szczegółowe informacje na stronie: www.kongres-ptp.conrego.pl

2012

 • Sprawozdanie Zarz±du Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 8 czerwca 2011 do 10 maja 2012: Sprawozdanie
 • W dniach 11-15 września 2012 r. w Krakowie odbędzie się VIII International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS2012. Szczegółowe informacje na stronie konferencji:www.sgs.conrego.pl
 • Walne Zebrane Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbędzie się podczas XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe w Szklarskiej Porębie, program zebrania znajduje sie w uchwale 3/2012 Zarządu PTP: Uchwała Zarządu PTP nr 3-2012
 • Uchwała Zarządu PTP nr 5-2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2015

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. Zdzisław Stępień- przewodniczący komisji – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i NanotechnoLogii, Instytut Elektroniki Politechnika Sląska w Gliwicach

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pani dr Anna Kozioł-Rachwał otrzymała I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Struktura i właściwości magnetyczne układów warstwowych metal/izolator” wykonaną w Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod kierunkiem Prof. dr hab. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

w kategorii prac magisterskich

Pan mgr inż Wojciech Kijaszek otrzymał I Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Optymalizacja procesu osadzania warstw diamentopodobnych (DLC) nanoszonych metodą RF ICP PECVD” wykonaną w Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem dr inż. Waldemar Oleszkiewicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Protokół: JG_2014_2015

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2014

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała – przewodniczący komisji – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki Politechnika Śląska w Gliwicach

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pan Dr inż Wojciech Prochwicz otrzymał Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Przenikalność wodoru przez amorficzne stopy PdNiSi o powierzchniach modyfikowanych nanowarstwami palladu oraz nanorurkami węglowymi” wykonaną w Akademii im. Jana Długosza oraz na Politechnice Częstochowskiej, pod kierunkiem dr hab. Zdzisław M. Stępień, profesor Akademii im. Jana Długosza i prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki, Politechnika Częstochowska

w kategorii prac magisterskich

nie została zgłoszona żadna praca na konkurs

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2013

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki Politechnika Śląska w Gliwicach
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzislaw Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Pan dr Emil TYMICKI otrzymał Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „ „Wzrost politypu 4H na podłożu o strukturze 6H w procesie monokrystalizacji SiC metodą transportu fizycznego z fazy gazowej” wykonaną Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, pod kierunkiem dr. hab. inż. Krzysztofa GRASZA, prof. IF PAN w Warszawie

w kategorii prac magisterskich

nie została zgłoszona żadna praca na konkurs

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2012

Komisja konkursowa w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber – Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki Politechnika Śląska w Gliwicach
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzisław Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

pan dr Szymon Godlewski otrzymał Nagrodą im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „„Samoorganizacja nanostruktur molekularnych na powierzchni tlenków metali” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

w kategorii prac magisterskich

nie została zgłoszona żadna praca na konkurs

za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Zdzisław Stępień

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2011

Komisja konkursowa w składzie:

 • dr hab. inż. Marek Tłaczała, Prof. PWr – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz – Istytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,
 • prof. dr hab. Zdzisław Stępień – Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa,
 • dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

pani dr inż. Justyna Grzonka otrzymała Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „„Kształtowanie mikrostruktury i właściwości powłok (Ti,Si)N oraz (Cr,Si)N” wykonaną w Instytutcie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Krukowskiego w Krakowie, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

w kategorii prac magisterskich

pani Judyta Henek otrzymała Nagrodę im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
za pracę p.t „„Optymalizacja warunków osadzania przeźroczystych nanowarstw tlenków przewodzących metodą reotaksjalnego wzrostu z utlenianiem próżniowym” wykonaną na Politechnice Śląskiej, Wydział Matematyczno – Fizyczny

za Komisję Konkursową

prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Opublikowano

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1 (50) 2010

Wersja PDF: Biuletyn_50

Technika próżni i technologie próżniowe Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1 (50) 2010 pod redakcją dr hab. inż. Ryszarda Korbutowicza e-mail: Ryszard.Korbutowicz@pwr.wroc.pl http://www.ptp.pwr.wroc.pl Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podczas obrad połączonych konferencji ELTE 2010 oraz IMAPS-CMPT 2010 w budynku organizatora konferencji czyli Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w dniu 24 września 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego