Opublikowano

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 19 ( 1/2007)

Technika próżni i technologie próżniowe  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 19 ( 1/2007)pod redakcją prof. dr hab. Tomasz Stobieckiego
e-mail: stobieck@agh.edu.pl
http://www.ptp.agh.edu.plBiuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2006

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2006

Komisja konkursowa w składzie:

  • doc. dr Jerzy Marks – Przemysłowy Instytut Elektroniki,
  • prof. dr hab. Leszek Michalak – Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Marii Courie-Skłodowskiej,
  • prof. dr inż. Jerzy Zdanowski – wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,

informuje, że
w kategorii rozpraw doktorskich:

Dr inż.  Marek Niewiński otrzymał Nagrodę
za rozprawę p.t „Analiza właściwości wzorców wysokich próżni w oparciu o model globalny” wykonaną na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Promotor prof. dr hab. Piotr Szwemin

Dr inż. Jarosław Kanak otrzymał Wyróżnienie Dyplomem
za rozprawę p.t „Dyfrakcja rentgenowska na układach wielowarstwowych – metody pomiaru i modele
wykonaną w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej
Promotor prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Dr Iwona Kowalik otrzymała Wyróżnienie Dyplomem
za rozprawę p.t „Stany 3d w strukturze elektronowej powierzchni GaN modyfikowanej warstwami zawierającymi metale przejściowe” wykonaną w Instytucie Fizyki PAN
Promotor dr hab. Bogdan Kowalski

W kategorii prac magisterskich:

Nagrodę otrzymał Mgr Grzegorz Goryl
za pracę  p.t. Obrazowanie rekonstrukcju fal gęstości ładunku na powierzchni InSb001C(8×2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego pracującego w warunkach UHV „
wykonaną na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szymońskiego

za Komisję Konkursową

podpis

Prof. dr hab. Leszek Michalak

 

Opublikowano

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 18 (1/2006)

Technika próżni

i technologie próżniowe

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego

nr 18 (1/2006)

pod redakcją prof. dr hab. Tomasz Stobieckiego
e-mail: stobieck@agh.edu.pl
http://www.ptp.agh.edu.pl

Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Sprawozdanie z II Szkolenia z Zakresu Podstaw Techniki Próżni 1-3 czerwca 2006, Kraków

II Szkolenie z Zakresu Podstaw Techniki Próżni zostało zorganizowane przez PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ, pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), która dofinansowała szkolenie w kwocie 3600
franków szwajcarskich.

Opublikowano

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 17 (2) 2005

Okolicznościowy nr 1 (39) 2005 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Próżniowego „Technika próżni i technologie próżniowe” został włączony do materiałów wspólnego spotkania Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego – Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)) na temat: „Vacuum Based Science and Technology”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 26 do 29 października. W numerze tym zostały zamieszczone następujące materiały (również na http://www.ptp.agh.edu.pl):

Kolejny nr 2 (40) 2005 Biuletynu PTP jest głównie poświęcony wspólnej konferencji towarzystw próżniowych Niemieckiego i Polskiego oraz uroczystości uczczenia, na specjalnej sesji XIII Walnego Zebrania członków PTP, 50-lecia pracy naukowej zasłużonych dla Próżni Profesorów Andrzeja Hałasa i Witolda Prechta.

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2004

Polskie Towarzystwo Próżniowe
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

O NAGRODĘ

im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2004

Komisja Konkursowa w składzie:

 

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Leszek Michalak Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

 

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Andrzej Stec otrzymał Nagrodę

za rozprawę p.t ” Metoda kontroli stanu plazmy podczas magnetronowego wyładowania jarzeniowego” wykonaną na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Politechniki Rzeszowskiej

Promotor prof. dr hab. Edward Leja

W kategorii prac magisterskich

mgr inż. Michał Ślązak otrzymał Wyróżnienie

za pracę p.t. ” Badanie charakterystyk magnetycznych i magnetorezystancyjnych elementów spintronicznych „ wykonaną w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej
pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Stobieckiego

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2003

Polskie Towarzystwo Próżniowe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

O NAGRODĘ

im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2003

Komisja Konkursowa w składzie:

 

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

 

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Anna Smolira otrzymała Wyróżnienie

za rozprawę p.t ” Detekcja insuliny i hemoglobiny metodą MALDI” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im Marii Courie-Skłodowskiej.
Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

W kategorii prac magisterskich

mgr inż. Monika Kwoka otrzymała Nagrodę

za pracę p.t. „Photoemission studies of the surface chemistry and electronic properties of L-CDV SnO2 thin films ” wykonaną na Wydziale Matematyki i Fizyki Politechniki Śląskiej.
pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szubera.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2002

Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ptp_logo  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  sep_logo

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2002

Komisja Konkursowa  w składzie:

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Leszek Michalak Instytut   Fizyki,  Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławskia

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Bartosz Such otrzymał Nagrodę

za rozprawę p.t „Nanostruktury tworzone na powierzchniach kryształów jonowych podczas bombardowania elektronowego” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego.
Promotor prof. dr hab. Marek Szymoński.

dr Grzegorz Kasperski otrzymał Wyróżnienie

za rozprawę p.t. Wyznaczanie całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na wybranych drobinach wieloatomowychwykonaną w Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji
Politechniki Gdańskiej.
Promotor prof. dr hab. Czesław Szmytkowski.

W kategorii prac magisterskich

mgr Piotr Mackiewicz otrzymał Wyróżnienie

za pracę dyplomową pt.: ” Datowanie meteorytów metodą potasowo-argonową „,
wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Hałasa.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 12 września 2003 r. w czasie Sesji Specjalnej
III  Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Polanicy.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin