POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE
POLISH VACUUM SOCIETY

Home
Aktualności
Statut
Informacje
Członkowie wspierający
Konferencje
Konkurs im.
J. Groszkowskiego
Biuletyny PTP
NEWSLETTER
Wspomnienia
Linki
ENGLISH SUMMARY
V Szkoła Techniki Próżniowej

Konkurs o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego

Statut PTP

Próżnia na dworze króla Władysława

Polska elektronika próżniowa wczoraj i dziś (pdf ~15MB)

Vacuum challenges and sollutions (pdf ~10MB)Ostatnia modyfikacja:
28-2-2017

Wydarzenia

2016

 • W dniach 06-09 września 2016 r. w hotelu "Trzebnica"**** w Trzebnicy (http://www.hoteltrzebnica.pl/) odbyły się obrady VI Kongresu PTP, połączone z Zebraniami Sekcji, Zebraniem Zarządu oraz Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa. http://vikongresptp.ifd.uni.wroc.pl/

2015

 • W dniach 13-16 grudnia 2015 r. w Zakopane odbędzie się International Workshop on Semiconductor Gas Sensors SGS 2015.
  Strona internetowa konferencji: sgs2015.conrego.pl

 • W dniach 17-19 listopada 2015 r. w Kołobrzegu odbędzie się konferencja 9th Symposium on Vacuum based Science and Technology wraz z 14-th Annual Meeting of the German Vacuum Society (DVG). Strona internetowa konferencji: svbst2015.

 • W dniu 18.10.2015 roku podpisana została umowa Polskiego Towarzystwa Próżniowego PTP z Amerykańskim Stowarzyszeniem Próżniowym AVS o stowarzyszeniu (afiliacji) PTP z AVS. Nasze Towarzystwo jest jednym z dwóch towarzystw narodowych stowarzyszonych z AVS: https://www.avs.org. Obecnie trwają prace związane z przyznawaniem nagrody im. Theodore'a E. Madeya: https://avs.org/Awards-Recognition.

 • W dniu 26. czerwca br. podczas VII Krajowej Konferencji Nanotechnologii (24-27 czerwca, Poznań), sesja przedpołudniowa i popołudniowa w ramach sekcji Forum przemysłowe: Techniki próżniowe, odbędzie się szkolenie w zakresie techniki próżni (to nie jest Szkoła Próżni). Wykładowcami będą następujący przedstawiciele przedsiębiorców:Lista. Proszę zwrócić uwagę, że jest to szkolenie, a nie szkoła. Kolejna Szkoła Techniki Próżniowej odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

 • W dniach 16-18.09.2015 w Szklarskiej Porębie odbywać się będzie 13 Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC2015 (jak zwykle pod egid± PTP). Więcej informacji na www.sempisc2015.pwr.edu.pl. Podczas obrad przewidziane jest Walne Zebranie członków PTP. SemPiSC 2nd ann,

 • W dniach 20-24.04.2015 odbywać się będzie konferencja ICMCTF (The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films) w San Diego współorganizowane przez IUVSTA.
  www2.avs.org/conferences/icmctf/
  Final Proceedings open access announcement
  Announcement Preliminary Program
  Final Late call EMail

2014

 • Inicjatywa Society of Vacuum Coaters (SVC) — stypendium dla studentów zajmuj±cych się technologi± pokryć wytwarzanych próżniowo.
  Szczegóły w pliku: Stypendium

 • Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 14 września 2013 do 22 września 2014 i program działania na 2014 r.
  Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci za 2013 r.

 • W dniach od 30 września do 2 października br. w Kaiserslautern (Niemcy) odbywać się będzie współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Próżniowe 8th Symposium on Vacuum based Science and Technology SVST 8.
  Na tej konferencji Polskie Towarzystwo Próżniowe reprezentowane będzie przez trzech wykładowców proszonych.
  Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 22 sierpnia br.
  Szczegóły o Sympozjum znajdują się na stronie internetowej: http://www.vakuumgesellschaft.de/SVST8/

 • W dniach 5-8 marca 2014 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się XIII Ogólnopolskie Seminarium Techniki Jonowe poł±czone z III Zimow± Szkoł± Nanoinżynieria Powierzchni TJ & nanoIP. Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Próżniowe. Szczegółowe informacje o Seminarium i Szkole można znaleźć na stronie: www.wemif.pwr.wroc.pl/zmmn w zakładce Konferencje

 • W dniach 22-25 września 2014 r. w Cedzynie koło Kielc odbędzie się X Konferencji Techniki Próżni. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Instytut Tele- i Radiotechniczny. Szczegółowe informacje o Konferencji można znaleźć na stronie: www.itr.org.pl/10konferencjaptp

2013

 • Podczas obrad V Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Krakowie w dniu 13 wrzesnia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTP. Odchodz±cy Przewodnicz±cy Zarz±du PTP, prof. Jacek Szuber, przedstawił Sprawozdanie Zarz±du Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalnosci w okresie od 25 wrzesnia 2010 do 13 wrzesnia 2013 w kadencji 2010-2013 PDF. Wybrano nowe władze Towarzystwa. Przewodnicz±cym-elektem został prof. Marek Godlewski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wybrano członków Zarz±du oraz członków Komisji Rewizyjnej. Ze składem nowych władz Towarzystwa można się zapoznać tutaj Władze PTP. Władze PTP

 • Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dziewi±ty ogłosił konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniaj±cych się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętno?cią przekraczania barier wąskich specjalizacji. Własnie wsród ludzi aktywnie działających w towarzystwach i klubach naukowych czy regionalnych poszukujemy wła?ciwych kandydatów. Nagroda im. Artura Rojszczaka link

 • 7-th Symposium on Vacuum based Science and Technology in conjunction with the 12-th Annual Meeting of the German Vacuum Society - DVG organized on November 19-21, 2013 in Kolobrzeg, Poland by the Institute of Technology and Education, Koszalin University of Technology and the Clausius Tower Society under auspices of Vacuum Societies of Poland and Germany, in collaboration with the BalticNet PlasmaTec Association and the Society of Vacuum Coaters SVC. 7-th Symposium on Vacuum based Science and Technology Announcement

 • W dniach 8-12 wrzesnia 2013 r. w Krakowie odbędzie się VIII International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP2013. Szczegółowe informacje na stronie: www.ssp.conrego.pl

 • W dniach 12-15 wrzesnia 2013 r. w Krakowie odbędzie się V Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Szczegółowe informacje na stronie: www.kongres-ptp.conrego.pl/

2012

 • Sprawozdanie Zarz±du Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 8 czerwca 2011 do 10 maja 2012: Sprawozdanie

 • W dniach 11-15 września 2012 r. w Krakowie odbędzie się VIII International Workshop on Semiconductor Gas Sensors - SGS2012. Szczegółowe informacje na stronie konferencji:www.sgs.conrego.pl

 • Walne Zebrane Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbędzie się podczas XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe w Szklarskiej Porębie, program zebrania znajduje sie w uchwale 3/2012 Zarz±du PTP: Uchwała Zarz±du PTP nr 3-2012

 • Uchwała Zarz±du PTP nr 5-2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

@2017 PTPWebmaster