POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE
POLISH VACUUM SOCIETY

Home
Aktualności
Statut
Informacje
Członkowie wspierający
Konferencje
Konkurs im.
J. Groszkowskiego
Biuletyny PTP
NEWSLETTER
Wspomnienia
Linki
ENGLISH SUMMARY
V Szkoła Techniki Próżniowej

Konkurs o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego

Statut PTP

Próżnia na dworze króla Władysława

Polska elektronika próżniowa wczoraj i dziś (pdf ~15MB)

Vacuum challenges and sollutions (pdf ~10MB)Ostatnia modyfikacja:
28-2-2017

Szkolenie z zakresu podstaw techniki prni

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Prniowego

oraz Midzynarodowej Uniii IUVSTA

Krakw, Biblioteka Jagielloska, 1-3 czerwca 2006 r.Z przyjemnoci informujemy, e Polskie Towarzystwo Prniowe po raz drugi organizuje „Szkolenie z zakresu podstaw techniki prni”. Szkolenie odbywa si bdzie pod patronatem midzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application).


Szkolenie przeznaczone jest dla polskich technikw, inynierw produkcji, modszych pracownikw naukowych oraz studentw odpowiedzialnych za bezpieczn obsug, instalacj i uytkowanie sprztu prniowego w przemyle oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Celem kursu jest rozszerzenie wiedzy oraz zrozumienie podstawowych procesw fizycznych niezbdnych dla technologii prniowych, dostarczenie praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obsugi urzdze prniowych oraz pomiarw prni, jak rwnie wprowadzenie kursantw w wybrane zagadnienia procesw technologicznych wymagajcych prni. Kurs zakoczy si testem kwalifikacyjnym obejmujcym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Uczestnicy, ktrzy zalicz test z wynikiem pozytywnym otrzymaj certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Prniowe.


Wykadowcy:

Prof. dr hab. Andrzej Haas - Politechnika Wrocawska, Wrocaw

Dr hab. Piotr Szwemin - Politechnika Warszawska, Warszawa

Dr Janusz Budzioch - firma PREVAC

Dr Artur Kajoch - firma SOFTRADE

Maria Tymieniecka - firma COMEF

Ryszard Tyrankiewicz - firma ARTVAC


Szkolenie odbdzie si w dniach od 1 do 3 czerwca 2006 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Jagielloskiej w Krakowie, przy ul. Oleandry 3.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 360 z (w tym koszty organizacyjne, komplet materiaw szkoleniowych oraz wyywienie podczas szkolenia ) + koszt zakwaterowania (szczegowe informacje na stronie www). Dziki dofinansowaniu szkolenia przez Midzynarodow Uni IUVSTA organizatorzy przygotowali stypendia w wysokoci 360 z kade dla pierwszych 25 uczestnikw kursu (decyduje data i godzina nadesania aplikacji).

Ostatni dzie rejestracji hotelowej: 27 kwietnia 2006.


Aby dokona rejestracji uprzejmie prosimy o czytelne wypenienie zaczonego formularza i przesanie go faxem do organizatorw. Formularz do rejestracji elektronicznej znajduje si na stronie www szkolenia: http://www.if.uj.edu.pl/NANOSAM/proznia2006Program szkolenia:

Cz I. Podstawowe procesy fizyczne zwizane z technologi prni, 4 godziny

(dr hab. Piotr Szwemin, Politechnika Warszawska)


  • Wstp: koncepcja prni (definicja, jednostki, historia), zastosowanie technologii prniowych ;

  • Kinetyczna teoria gazw, gaz doskonay, zjawisko transportu, transport termiczny, przepyw gazw;

  • Fizyczne i chemiczne zjawiska na granicy prnia/ciao stae: fizysorpcja, chemisorpcja

  • szybko desorpcji, kriopuapkowanie, dyfuzja gazw przez ciao stae (metal), oddziaywanie czsteczek z powierzchni ciaa staego;

  • Metody pomiaru prni oraz sondy: manometry, termopara, sondy jonizacyjne (z gorc i zimn katod), kalibracja sond prniowych.


Cz II. Metody otrzymywania prni oraz urzdzenia do tego suce,

4 godziny (prof. Andrzej Haas, Politechnika Wrocawska):


  • Podstawy technologii pompowania, mechaniczne pompy prniowe (pompy rotacyjne, pompy suche), pompy turbomolekularne, pompy dyfuzyjne, kriopompy, pompy sublimacyjne, pompy jonowe.


Cz III. Pomiar prni, 3 godziny (dr Janusz Bodzioch, firma PREVAC,

dr Artur Kajoch, firma SOFTRADE, Maria Tymieniecka - firma COMEF


  • Pomiary cinienia czstkowego (parcjalnego): spektrometria/spektroskopia masowa, rda jonw - jonizatory, detektory jonw, analizatory masowe.

  • Detekcja nieszczelnoci: szybko nacieku, techniki detekcji nieszczelnoci, detekcja nieszczelnoci z uyciem spektrometru masowego.


Cz IV. Zastosowania prni w przemyle, 4 godziny:


  • Przykady praktycznych zastosowa prni w rnych procesach przemysowych, wybrane i prezentowane przez przedstawicieli polskich firm zajmujcych si technologi prniow (dr Janusz Budzioch, firma PREVAC, dr Artur Kajoch, firma SOFTRADE, Maria Tymieniecka - firma COMEF).

  • Zastosowanie technik prniowych do metalizacji, impregnacji i zalewania prniowego, suszenia sublimacyjnego z testowaniem szczelnoci opakowa – firma ARTVAC (Ryszard Tyrankiewicz)Zakoczenie: test kwalifikacyjny.

Wicej informacji znajd Pastwo na stronie www Szkolenia: http://www.if.uj.edu.pl/NANOSAM/proznia2006

@2017 PTPWebmaster