POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE
POLISH VACUUM SOCIETY

Home
Aktualności
Statut
Informacje

Dane siedziby, kontakt
Wladze PTP
Sekcje
Delegaci do IUVSTA
Deklaracja czlonkowska
Nagroda Naukowa PTP
Medal PTP

Członkowie wspierający
Konferencje
Konkurs im.
J. Groszkowskiego
Biuletyny PTP
NEWSLETTER
Wspomnienia
Linki
ENGLISH SUMMARY
V Szkoła Techniki Próżniowej

Konkurs o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego

Statut PTP

Próżnia na dworze króla Władysława

Polska elektronika próżniowa wczoraj i dziś (pdf ~15MB)

Vacuum challenges and sollutions (pdf ~10MB)Ostatnia modyfikacja:
28-2-2017

Czlonek miedzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowan Prózni IUVSTA

INFORMACJA o Polskim Towarzystwie Prózniowym

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Prózniowego (PTP) jest popularyzowanie nauki, techniki i zastosowan prózni w róznych dziedzinach zycia, jak równiez pomoc w nawiazywaniu wspólpracy pomiedzy placówkami naukowymi i zakladami produkcyjnymi oraz specjalistami z tej dziedziny w kraju i zagranica.

  Dzialalnosc PTP obejmuje:
 • rozpowszechnianie w kraju wiedzy o reprezentowanej dziedzinie poprzez publikacje, odczyty i konferencje naukowe,
 • reprezentowanie PTP poprzez udzial w zjazdach i konferencjach miedzynarodowych oraz przedstawianie na nich krajowego dorobku z nauki techniki i zastosowan prózni,
 • organizowanie wystaw i konkursów ( w tym konkursu im. prof. Janusza Groszkowskiego) popularyzujacych te dziedzine,
 • wspólprace z miedzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze,
 • pomoc w opracowaniu i opiniowaniu norm, projektów, planów i przepisów z dziedziny prózni i jej zastosowan,
 • wspieranie producentów sprzetu prózniowego w nowoczesnym rozwoju ich produkcji,
 • reprezentowanie interesów i opinii czlonków PTP wobec wladz, instytucji oraz innych stowarzyszen technicznych i naukowych.

Polskie Towarzystwo Prózniowe, zorganizowane w nowej strukturze od 5 wrzesnia 1992 r., jest kontynuatorem dzialalnosci rozpoczetej juz w 1964 r., kiedy to z inicjatywy prof. Janusza Groszkowskiego ukonstytuowal sie Polski Komitet Narodowy Techniki Prózniowej (PKNTP) dzialajacy pod patronatem Polskiej Akademi Nauk i skupiajacy osoby zajmujace sie technika prózni i jej naukowymi podstawami. W 1965 r. Komitet ten zostal czlonkiem Miedzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowan Prózni (The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications IUVSTA), wlaczajac sie tym samym w nurt wspólpracy miedzynarodowej.
W 1981 r. z inicjatywy prof. Bohdana Paszkowskiego - czlonka rzeczywistego PAN, w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) powstal Polski Komitet Techniki Prózni i Technologii Elektroprózniowych (PKTP i TE). Pierwszym przewodniczacym Komitetu zostal prof. Bohdan Paszkowski a prof. Januszowi Groszkowskiemu nadano tytul Honorowego Przewodniczacego.
Dostosowujac strukture Komitetu do struktury IUVSTA powolano sekcje tematyczne, a wykazana na tym szczeblu aktywnosc spowodowala szybki wzrost liczby czlonków przy czym w wiekszosci byli to fizycy, chemicy, elektronicy i mechanicy wykorzystujacy technike prózni do celów badawczych lub technologicznych. Ten fakt oraz dazenie do samodzielnosci i osobowosci prawnej w nowej sytuacji spoleczno-gospodarczej kraju byly przyczynami podjecia uchwaly o rozwiazaniu PKTP i TE, wystapienia ze struktury SEP oraz o powolaniu samodzielnego i niezaleznego Polskiego Towarzystwa Prózniowego.

5 wrzesnia 1992 roku Sad Wojewódzki w Koszalinie wydal decyzje o rejestracji Polskiego Towarzystwa Prózniowego a 27 pazdziernika 1992 roku odbylo sie Walne Zebranie Czlonków PTP, na kórym:

 • wybrano na pierwsza kadencje 12 osobowy Zarzad PTP, którego przewodniczacym zostal prof. Andrzej Halas, a przewodniczacym elektem prof. Marek Szymonski,
 • nadano prof. Bohdanowi Paszkowskiemu tytul Czlonka Honorowego PTP,
 • powolano cztery sekcje tematyczne:
  • Sekcja Techniki Prózni,
  • Sekcja Nauki o Powierzchni,
  • Sekcja Cienkich Warstw,
  • Sekcja Plazmowej Inzynierii Powierzchni,
 • powolano Komisje d/s Konkursu im. prof. Janusza Groszkowskiego, która dokonuje wyboru najlepszej pracy magisterskiej z dziedziny techniki prózni i jej zastosowan,
 • wyznaczono delegata do IUVSTA, którym zostal prof. Marek Szymonski.

Polskie Towarzystwo Prózniowe jest samodzielnym i niezaleznym stowarzyszeniem dzialajacym o demokratycznie przyjety statut wzorowanyna statucie IUVSTA, otwartym dla wszystkich osób, których zainteresowania wiaza sie z wytwarzaniem lub wykorzystaniem prózni. W chwili obecnej do PTP nalezy 140 czlonków indywidualnych i zbiorowych, rekrutujacych z róznych srodowisk naukowych i technicznych. Jedynym stalym zródlem przychodów Towarzystwa sa skladki od czlonków indywidualnych i zbiorowych, przeznaczone glównie na nagrody w Konkursie im. prof J. Groszkowskiego, wydawanie Biuletynu PTP oraz finansowe wspieranie seminariów i konferencji naukowo-technicznych.

@2017 PTPWebmaster